Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Jauns pētījums pierāda: ĢMO audzēšanā plaši izmantotā nezāļu inde - raundaps - bojā zīdītāju spermu

Jaunā, ar žurkām veiktā Kajēnas universitātes profesora Žila Erika Seralini vadītās zinātnieku komandas pētījumā atklājies, ka pat nelielas, īstermiņā saņemtas raundapa [1] devas zīdītājiem ilgstoši izmaina sēklinieku darbību, radot bažas par šī herbicīda ietekmi uz auglību un pēcnācēju veselību. Raksts par pētījumu publicēts izdevuma "Environmental Toxicology and Pharmacology" 2014.g. jūlija numurā. 

Eksperimentā, kas bija līdz šim pirmais, kurā molekulārā līmenī tika pētīta šobrīd pasaulē lauksaimniecībā visvairāk izmantoto glifosāta bāzes herbicīdu zemas devas īstermiņa in vivo ietekme uz zīdītaju spermu, netika atklātas izmaiņas ne spermas šūnu koncentrācijā, ne to kustības spējā, taču gan 2, gan 3 un 4 mēnešus pēc tam, kad žurku tēviņiem 8 dienas pēc kārtas deva nelielu daudzumu raundapu (devā, kas ir pielīdzināma 0,5% no tās, kāda pēc lauku apstrādes ar šo herbicīdu konstatējama tuvējās ūdenstilpnēs), dzīvnieku spermā novēroja kroplu veidojumu (morfoloģiski izmainītu šūnu) skaita ievērojamu palielināšanos, kā arī konstatēja, ka raundaps šūnās izmainīja gēnu ekspresiju, kas var ietekmēt apaugļošanā un embrioģenēzē svarīgu dzimumhormonu - androgēna un estrogēna - līdzsvaru.

Pētījuma secinājumos zinātnieki izsaka bažas, ka atkārtota zema līmeņa koncentrācijas raundapa ietekme var radīt reproduktīvus traucējumus zīdītājiem. Īpašu satraukumu, domājot arī par latviešu tautas demokrāfiskajām problēmām, tas izraisa, ņemot vērā 2013.g. publiskotos biedrības "Zemes draugi" veikto testu rezultātus, kuros atklājās, ka raundapa atliekas ir atrodamas ar glifosāta tiešu izmantošanu nesaistītu cilvēku urīna paraugos no 18 Eiropas valstīm, Latviju ieskaitot.

Plašāk par dažādiem vides un veselības apdraudējumiem, kurus rada raundaps un citi pesticīdi sk. šeit: http://www.atklajumi.lv/zeme-vide/sadalas/gmo

Paskaidrojumi:

[1.] "Roundup" ir tirdzniecības marka korporācijas "Monsanto" herbicīdam, ko tā ražo no 1973.g. Pēc "Monsanto" reģistrētā glifosāta patenta termiņa beigām 2000.g.,"Raundap" analogus – herbicīdus uz glifosāta bāzes - sāka ražot arī citas kompānijas. Katram glifosāta bāzes herbicīdam ir atšķirīgs pārējo vielu - stabilizētāju, emulgatoru un detergentu - saturs. Sarunvalodā un populārā literatūrā "raundaps" ir kļuvis par sugas vārdu, ar ko, neatkarīgi no tirdzniecības markas, apzīmē visus šos produktus.

Attēls: blogspot.com

Avoti:

Estelle Cassault-Meyer, Steeve Gress, Gilles-Éric Séralini, Isabelle Galeraud-Denis. An acute exposure to glyphosate-based herbicide alters aromatase levels in testis and sperm nuclear quality. Environmental Toxicology and Pharmacology, Volume 38, Issue 1, July 2014, pp. 131–140

humupd.oxfordjournals.org

Etiķetes:{tortags,987,1}

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.