Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Autortiesības un noteikumi

Raksti

Atklajumi.lv publicētie raksti un rakstu tulkojumi (izņemot publiskā lietošanā nodotus brīvpieejas materiālus un darbus, kuriem beidzies autortiesību termiņš) ir SIA "Apvārsnis" un/vai to autoru īpašums un tos aizsargā LR autortiesību likums. Iesūtot rakstu un attēlus publicēšanai atklajumi.lv, autors, ja netiek noslēgts atsevišķs līgums, nodod SIA "Apvārsnis" neierobežotas tiesības šo materiālu visa veida izmantošanai. Rakstu pārpublicēšana atļauta tikai saņemot rakstisku autora vai SIA "Apvārsnis" atļauju. Saņemot atļauju, jāievēro šādi noteikumi:

  • izplatot, pārveidojot vai/un atvasinot jaunus materiālus, jāietver atsauce uz atklajumi.lv un autoru (iem),
  • tieša vai pārveidota materiāla izmantošana peļņas gūšanas (t.sk. reklāmas pārdošanas) nolūkos ir aizliegta,
  • citātos no atklajumi.lv mājas lapas, jāuzrāda atsauce (hipersaite) uz konkrēto mājas lapu.
  • Iesūtot rakstu publicēšanai atklajumi.lv autors uzņemās visu iespējamo atbildību pret trešajām pusēm par iespējamajiem autortiesību pārkāpumiem.

Brīvpieejas materiāli

Brīvpieejas materiālus (raksti, zem kuriem ievietota norāde "Brīvpieejas materiāls") drīkst izmantot pārpublicēšanai, ja līdz ar pārpublicēto rakstu digitālā izdevumā ir:

1) kā autors norādīts "atklajumi.lv" un raksta lejasdaļā ievietots šis atklajumi.lv logotips ar aktīvu saiti uz atklajumi.lv:

2) ievietota teksta saite "sekot atklajumi.lv" ar url: http://www.draugiem.lv/atklajumi.lv/

Ja vienā tīmekļa vietnē mēnesī paredzēts pārbublicēt vairāk nekā 2 atklajumi.lv rakstus (neatkarīgi no oriģinālā publikācijas datuma), par to jāsaņem rakstiska atļauja no "SIA Apvārsnis".

Iespiestos izdevumos jābūt atsaucei: "materiāls pārpublicēts no interneta žurnāla par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām atklajumi.lv" un blakus jāievieto šis atklajumi.lv logotips:

Komentāru ievietošana

1. Komentāri nedrīkst būt rupji (saturēt necenzētus vārdus) vai citādi personīgi aizskart pārējo komentētāju un/vai rakstu autoru godu un cieņu.

2. Komentāros nedrīkst ievietot reklāmu.

3. Komentētājs kā datu subjekts piekrīt un sniedz atklajumi.lv tiesības veikt personas datu apstrādi, atbilstoši Personas datu aizsardzības likumam.

4. Komentētājs piekrīt, ka 1. vai 2. punkta pārkāpuma gadījumā atklajumi.lv publicē šādus pārkāpēja personas datus: IP adrese, Vārds/Uzvārds.

5. Atklajumi.lv patur tiesības jebkurā brīdī dzēst jebkuru komentāru un bloķēt lietotāja IP adresi.

6. Atklajumi.lv var mainīt šos noteikumus, nebrīdinot par to lietotājus.

7. Ierakstot komentāru atklajumi.lv, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

Attēli

Atklajumi.lv tiek publicēti autoru attēli ar autoru piekrišanu, brīvpieejas licenžu attēli, kā arī:

1) brīvi publiski pieejami iepriekš publicēti un nepublicēti anonīmi attēli bez autora vai īpašnieka norādes.

2) vēsturiski attēli, kuru autori nav zināmi vai kuru personība (Carl Stainer vai Andris Bērziņš bez personas koda) nav noskaidrojama, izmantojot publiskas datu bāzes.

Ja jums šķiet, ka atklajumi.lv bez jūsu ziņas un atļaujas publicēts kāds jums piederošs attēls, kura autortiesības vai īpašumtiesības jūs variet pierādīt, sūtiet šos pierādījumus uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un, pārkāpuma gadījumā, mēs nekavējoties izņemsim šo attēlu no mūsu lapām.