Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Mārdadzis novērš ķīmijterapijas toksisko ietekmi uz aknām

Mārdadzis (Silybum marianum) ir pasaulē plaši pazīstams, Vidusjūras reģiona cilmes kurvjziežu dzimtas ārstniecības augs. Latvijā mārdadzi kā košumaugu ieveda 17. gs. un apstādījumu veidošanai izmanto arī šodien. Mārdadža drogas un no tām rūpnieciski izgatavotus preparātus lieto gan gremošanas traucējumu un aknu slimību ārstēšanā, gan vēža un citu saslimšanu profilaksē. Tagad noskaidrots, ka mārdadzis ir arī efektīvs līdzeklis aknu iekaisuma mazināšanai ķīmijterapijas pacientiem.

Izdevumā "Cancer" nesen publicētā rakstā aprakstīts ASV veikts klīnisks pētījums, kura rezultāti liecina - mārdadža lietošana paralēli ķīmijterapijas līdzekļiem novērš aknu bojājumus un biežāk ļauj saglabāt optimālās devas visa paredzētā ārstēšanās kursa laikā.

Kā zināms, ķīmijterapijā izmantotie medikamenti ir toksiski un pacientiem nereti izraisa smagu aknu iekaisumu, liekot ārstiem samazināt zāļu devu vai pat vispār pārtraukt iesākto kursu. Medikamentu, kas varētu mazināt šo blakusparādību nelabvēlīgo ietekmi pagaidām nav. Līdzšinējos pētījumos bija klīniski pierādīta mārdadža efektivitāte aknu cirozes un saindēšanās (piemēram, ar sēnēm) ārstēšanā, taču attiecībā uz ķīmijterapijas izraisītu aknu problēmu mazināšanu dati nebija pietiekami. Tāpēc, lai noskaidrotu, cik efektīvi mārdadzis var novērst ķīmijterapijas izraisīto aknu toksikozi, Kolumbijas universitātes Medicīnas centra Herberta Ērvinga Vēža centra ārstes, medicīnas doktores Kāras Kellijas vadībā tika veikts randomizēts, kontrolēts, dubultaklais pētījums. Pētījuma dalībnieki bija ķīmijterapiju saņemoši bērni, kas slimoja ar akūtu limfoblastisko leikēmiju (ALL). Šī vēža slimnieku grupa tika izvēlēta kā pētījuma mērķauditorija, jo ķīmijterapijas laikā tajā ļoti bieži tiek novērots aknu iekaisums.

Pētījumā piedalījās piecdesmit ar ALL slimojoši bērni. Pēc nejaušības principa tos sadalīja divās grupās - viena 28 dienas saņēma mārdadža ekstraktu, otra, tādu pašu laiku, placebo. Pētījuma sākumā, 28 dienā pēc ķīmijterapijas kursa uzsākšanas, visiem bērniem bija aknu iekaisuma pazīmes, kuras noteica, izmērot asinīs divu aknu enzīmu (AST un ALT) līmeni (1). Slimnieku vidū nebija zīmīgas atšķirības blakusparādību biežuma, toksicitātes smaguma vai iegūto infekciju ziņā. Vēl pēc 28 dienām, kuru laikā dalībnieki lietoja mārdadža preparātu vai placebo, situācija bija mainījusies - bērniem mārdadža grupā bija statistiski ievērojami zemāks AST līmenis (p=0,05) un tendence uz ievērojami zemāku ALT līmeni (p=0,07). Ķīmijterapijas devu samazinājums nebija statistiski ievērojams, taču pietiekami liels, lai to ņemtu vērā, novērtējot auga iedarbību - 61% mārdadža grupā pret 72% placebo grupā. Savukārt, izpētot mārdadzi in vitro, noskaidroja, ka tas nav antagonisks ALL terapijā izmantotajam ķīmijterapijas preparātam vinkristīnam, tātad pretvēža efektivitāti nemazina.

Turpmāk, norāda pētījuma autori, nepieciešami citi eksperimenti, lai noteiktu optimālās mārdadža devas lielumu, terapijas ilgumu un tās ilgtermiņa ietekmi uz hepatoksicitāti kā arī pozitīvu ārstēšanas rezultātu. Tāpat vajadzīgi pētījumi, lai pārbaudītu mārdadža aizsargspējas citu ķīmijterapijas līdzekļu un citu vēža veidu kontekstā.

(1) AST - aspartāta aminotransferāze, ALT - alanīna aminotransferāze

Avots:
http://integrativetherapies.columbia.edu

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.