Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Izstrādāta jauna metode un atrisināta 10 gadus neizprasta datorzinātnes problēma

Tikko veiksmīgi noslēdzās trīs gadus ilgušais, profesora Andra Ambaiņa vadītais projekts „Quantum Computer Science” („Kvantu datorzinātne”) (QCS). Projekta laikā izstrādāta jauna metode kvantu algoritmu izveidei, kas ieguvusi plašu atzinību starptautiskajā zinātnes pasaulē, un atrisināta ar kvantu algoritmiem saistīta problēma, kas desmit gadus nodarbinājusi zinātniekus.

Jaunā metode balstās uz mācīšanās grafiem – jaunu struktūru, kas padara kvantu algoritmu izstrādi daudz intuitīvāku un tās autors ir Aleksandrs Belovs. Tāpat izcils projekta rezultāts ir tas, ka parādīts, ka kvantu algoritmi var būt būtiski ātrāki par tradicionālajiem arī tad, ja tiek pieprasīts, lai kvantu algoritms vienmēr izdod pareizo atbildi (Andris Ambainis). Šis sasniegums atrisinājis zinātnes pasaulē jau 10 gadus labi zināmu, bet neatrisinātu problēmu.

Šis ir Eiropas Savienības 7. ietvara pētniecības projekts, kurā Latvijas Universitāte koordinēja Eiropas līmeņa konsorciju, kurā ietilpa astoņas universitātes un zinātniskie institūti no septiņām valstīm. Projekts Latvijā tika finansēts gan no ES 7. ietvara līdzekļiem (75%), gan no Latvijas nacionālā līdzfinansējuma (25%). Projekts tika realizēts Datorikas fakultātē.

Projekta laikā tika publicēti 37 zinātniski raksti ar pētījumu rezultātiem, ieskaitot vairākus rakstus visaugstākā līmeņa zinātniskajos izdevumos kā „Journal of the ACM” – pasaules vadošajā zinātniskajā žurnālā datorzinātņu teorijā un STOC un FOCS – divās pasaulē vadošajās zinātniskajās konferencēs datorzinātņu teorijā, kā arī nolasīti 54 referāti: 46 referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs un astoņi referāti Latvijas augstskolu konferencē „LU un LMT Datorzinātņu dienas”.

Vairāki pētījumi tapuši sadarbībā ar projekta partneriem:

· pētījumi par kvantu stāvokļu ģenerēšanu– ar Parīzes 11. universitāti;

· pētījumi par kvantu Lovasa lemmu - ar Parīzes 11. universitāti un Telavivas universitāti;

· pētījumi par kvantu vaicājumsarežģītību – ar CWI institūtu;

· pētījumi par efektīviem kvantu algoritmiem 3-distinctness problēmai – ar Parīzes Didro universitāti.

Projekts noslēdzās 31. augustā, bet zinātniskā sadarbība ar Eiropas zinātniskajiem institūtiem un universitātēm nebeidzas. Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē prof. Andra Ambaiņa vadībā ar šī gada augustu darbu sāk jauns projekts „Quantum Algorithmics” (QALGO), kur līdzīgi kā QCS projektā Latvijas Universitāte koordinē Eiropas līmeņa konsorciju, kurā ietilpst septiņas universitātes un zinātniskie institūti no septiņām valstīm.

Attēls: Andris Ambainis un Vjačislavs Kaščejevs pašlaik strādā pie kopīga projekta, kura mērķis ir novērtēt kvantu ierīču izmantošanas robežas un priekšrocības. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

Autors:Dace Mileika, LU Datorikas fakultāte

Avots:

http://www.lu.lv/zinas/t/22624/

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.