Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Interneta lietošanas paradumi daudz atklāj par cilvēka personību

Tavas darbības internetā par tevi pasaka vairāk, nekā tu varētu iedomāties. Zinātnieki jaunā pētījumā noskaidrojuši, ka interneta lietošanas vēsture un paradumi par tavu personību var pastāstīt ļoti daudz un palīdzēt izveidot unikālu digitālo “parakstu”, pēc kura tevi identificēt. Reizēm to var izdarīt jau pēc 30 minūšu ilgas interneta lietošanas.

“Mūsu pētījuma rezultāti mudina domāt, ka cilvēka personības iezīmes ir iespējams noteikt pēc viņa interneta lietošanas paradumiem. Tas, ka mums izdevies atklāt, ka šādi uzvedības “paraksti” eksistē, paver pavisam jaunu pētījuma lauku cilvēku virtuālās vides paradumu pētniekiem,” pētījuma rezultātus izklāstījis tā galvenais autors doktors Ikusans Adejemi (Ikusan Adeyemi) no Malaizijas Tehnoloģiju universitātes.

Malaizijas zinātnieku pētījums no agrāk veiktajiem līdzīga tipa pētījumiem galvenokārt atšķiras ar to, ka tajā uzmanība netika pievērsta tikai sociālo tīklu, piemēram, Facebook vai Twitter lietošanas paradumiem, kā tas notiek parasti. Šajā pētījumā zinātnieki uzmanību vērsa uz visiem interneta lietošanas paradumiem kopumā.

Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā “Frontiers in ICT”.

Pētījumos pierādīts, ka visvairāk par cilvēka personību parāda viņu uzvedība sociālajos medijos. Piemēram, ekstravertie cilvēki biežāk tos izmanto, lai palielinātu savu draugu un paziņu loku, kā arī savu un sava viedokļa ietekmi, taču tajos pavada relatīvi īsāku laiku. Savukārt intravertie cilvēki sociālajos medijos pavada vairāk laika, lai kompensētu reālajā dzīvē trūkstošo saskarsmi ar līdzcilvēkiem.

Jaunajā Malaizijas zinātnieku pētījumā pierādīts, ka daudz par cilvēka personību var pateikt ne tikai sociālie portāli, bet arī kopējie interneta lietošanas paradumi - tas, kādas un cik mājaslapas cilvēki izvēlas apmeklēt, ko tajās dara u.tml., jo arī šīs izvēles spēcīgi ietekmē psiholoģiskās īpatnības.

Pētījuma nolūkos zinātnieki novēroja brīvprātīgo pētījuma dalībnieku interneta lietošanas uzvedību. Vērtēja gan interneta lietošanas ilgumu, gan apmeklēto mājas lapu skaitu un citus faktorus.

Papildus tam brīvprātīgajiem bija jāaizpilda personības tests, kas atklāja viņu rakstura iezīmes piecās kategorijās: atvērtība jaunām pieredzēm, apzinīgums (conscientiousness) (sevī ietver piesardzību, modrību, perfekcionisma līmeni u.tml.), ekstraversija, laipnība/draudzīgums (agreeableness) (draudzīgums pret citiem, takta izjūta u.tml.) un neirotisms (uztraukums, bailes, greizsirdība, garastāvokļa stabilitāte u.tml.). Testa rezultātā tika izveidots pētījuma dalībnieku psiholoģiskais portrets.

Rezultātu analīze atklāja, ka starp informāciju par personību un interneta lietošanas paradumiem ir ļoti cieša saistība. Piemēram, cilvēka apzinīguma līmeni varēja noteikt 30 minūšu interneta lietošanas laikā.

Pētījuma autori uzskata, ka iegūtie rezultāti palīdzētu uzlabot interneta mārketinga efektivitāti. Tie varētu būt lietderīgi arī identifikācijas un autentifikācijas drošības palielināšanai virtuālajā vidē.

Šobrīd zinātnieki pētījuma turpina un cer, ka tuvākajā nākotnē izdosies atklāt vēl citas sakarības šajās piecās personības iezīmju grupās, kas palīdzētu pēc interneta lietošanas paradumu īpatnībām izprast cilvēka personību.

Attēls: static.pexels.com

Avots:

eurekalert.org

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.