Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Portugāle uzstāda jaunu rekordu, 4 dienas izmantojot tikai atjaunojamo enerģiju

Pēdējo gadu laikā pasaulē aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Viena no aktuālākajām ilgtspējas dimensijām, par ko tiek spriests visā pasaulē, ir atjaunojamā enerģija un energoresursi jeb enerģijas avoti, kas atjaunojas un nav izsmeļami.

Pavisam nesen Portugāle uzstādījusi vēsturisku Eiropas ilgtspējas nozares rekordu, 107 stundas jeb 4 dienas pēc kārtas izmantojot tikai un vienīgi atjaunojamos energoresursus. Rekords uzstādīts laika posmā no 7.maija līdz 11.maijam. 

Turklāt, kas ir īpaši interesanti, saražotās enerģijas daudzums bija ne tikai pietiekams, bet pat pārāk liels, un pāri palikušo enerģijas daudzumu Portugāle varēja piegādāt Spānijai un Francijai.

Kā laikrakstam “The Independent” norādījis nevalstiskās organizācijas “Zero”, kura par savu mērķi ir uzstādījusi Portugāles ilgtspējīgu attīstību, prezidents Francisko Ferrera (Francisco Ferreira): “Portugāle ir daudz ieguldījusi atjaunojamās enerģijas sfērā, īpaši – elektrībā, jo tā tuvāko dekāžu laikā būs galvenais enerģijas avots, ņemot vērā pāreju no transporta, kas darbināms ar fosilo kurināmo uz elektrotransportu.

Kopš gadsimta sākumā pieņemtajiem lēmumiem, kas noteica ievērojamu sauszemes vēja enerģijas ieguves paplašināšanu, vairāku dambju uzlabošanu un saražotās enerģijas uzglabāšanas efektivitātes palielināšanu, elektroenerģiju šobrīd ir iespējams 100% nodrošināt, izmantojot tikai atjaunojamos resursus, turklāt tās pietiek pat eksportam. Tomēr šī ir pirmā reize ilgākā laikā, kad tas izdevies. Par to mums jāpateicas īpaši labvēlīgiem laikapstākļiem un izcilam elektrotīklu pārvaldības sniegumam.”

Ņemot vērā, ka šo rekordu ir izdevies uzstādīt jau pavasarī, gaidāms, ka vasarā, kad laikapstākļi uzlabosies vēl vairāk, būs iespējams sasniegt pat vēl labākus rezultātus.

Iepriekš Portugālē ievērojama elektroenerģijas daļa tika iegūta no tādiem resursiem kā dabas gāze un akmeņogles, un vēl nesen valsts bija viens no lielākajiem Eiropas CO2 emisiju ražotājiem.

Darbu pie atjaunojamo energoresursu nozares attīstības Portugāle sāka 90.gados, kad valsts uzsāka veikt pastāvīgas investīcijas alternatīvajā enerģijā, īpaši vēja enerģijā.

Pirms trim gadiem valstī no vēja enerģijas ieguva tikai 7,5% no kopējā elektrības daudzuma. 2015.gadā šis rādītājs bija pieaudzis līdz 22%.

Ievāktie statistikas dati liecina, ka šobrīd no hidroelektrostacijām, biomasas un vēja parkiem iegūtā enerģija vien ir pietiekamā daudzumā, lai apmierinātu visu valsts mājsaimniecību pieprasījumu.

Paredzams, ka nākotnē lielu lomu valsts ilgtspējīgas attīstības pūliņos spēlēs arī Saules enerģija, ņemot vērā, ka Portugālē no visām Eiropas valstīm ir visvairāk saulaino dienu.

Tiek paredzēts, ka laika posmā līdz 2020.gadam atjaunojamās enerģijas lietojuma sfērā Portugāli varētu pārspēt tikai dažas valstis, to skaitā – Latvija.

Pēdējo gadu laikā Eiropas valstu pāreja uz “tīro” enerģiju kļūst par aizvien izplatītāku tendenci. Nesen arī Vācija paziņojusi, ka 15.maijā gandrīz visu nepieciešamo elektrību (99% no nepieciešamā daudzuma) izdevies iegūt no atjaunojamiem resursiem. Savukārt Dānija pērn uzstādīja pasaules rekordu, saražojot 42% no visas gada laikā patērētās elektrības, izmantojot vēja turbīnas.

Attēls: wikimedia.org

Avoti:

lifegate.com
independent.co.uk

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.