Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Uz Marsa atklāj jaunas ūdens darbības pēdas

Brauna universitātes (ASV) planetārie ģeologi uz Marsa virsmas atklājuši vēdekļveida nogulumiežu nosēdumus, kas radušies pirms aptuveno 1,25 miljoniem gadu.

Nosēdumu vēdekļa formācija sniedz ļoti ticamus pierādījumus, ka to veidojis ūdens no tuvējās augstienēs kūstošajiem ledus un sniega krājumiem.

Ģeologi uzskata, ka tas varētu būt pats vēlākais laiks, kad uz Sarkanās planētas virsmas plūdis šķidrs ūdens.

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.