Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Noteikta zarīna gāzi neitralizējoša enzīma atomstruktūra

Minhenes militārā Farmakoloģijas un toksikoloģijas institūta zinātniekiem, sadarbībā ar Los Alamosas Nacionālo laboratoriju Ņūmeksikā (ASV) izdevies noteikt Eiropas kalmāru Loligo vulgaris izdalītā enzīma DFP-āzes atomstruktūru. DFP-āze ir efektīvs aģents ātrai ķīmiskajos uzbrukumos nereti pielietotās zarīna gāzes neitralizācijai. Šī enzīma ierosinātās katalīzes procesu labāka izprašana ir svarīga ķīmisko aizsardzības līdzekļu īpašību tālākai uzlabošanai.

Struktūras noteikšanai zinātnieki izmantoja ārkārtīgi jaudīgo Los Alamosas neitronu emisijas iekārtu, kas ļauj saskatīt hidrogenizēto atomu novietojumu. Tie sastāda aptuveni pusi no proteīnu kopējā atomu daudzuma un ir nozīmīgi ķīmiskajās reakcijās. Proteīnu neitronu struktūru noteikšana ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process. Lai arī pirmā šāda veida struktūra tika noteikta pirms 40 gadiem, līdz patreizējam brīdim ir izdevies atklāt tikai 20 unikālas struktūras no 5000 zināmajām.

“Pūles patiešām bija to vērtas,” teica viens no ASV Zinātņu akadēmijas rakstu krājuma 2009. g. 20. janvāra izdevumā publicētā raksta autoriem prof. Džuliāns Čens. “Izmantojot pētījuma rezultātus, mēs varēsim mērķtiecīgi izmainīt DFP-āzi, lai veicinātu tās aktivitāti un dažādotu enzīma substrātu klāstu.”

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.