Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Ķīmiķi atklāj “zaļo” katalizatoru, kas var samazināt zāļu ražošanas izmaksas

Toronto universitātes Ķīmijas nodaļas zinātnieki uz dzelzs bāzes izveidojuši "zaļu" katalizatoru, kas varētu aizvietot daudz dārgākos un toksiskos platīna rindas metālus, kurus šobrīd izmanto, lai rūpnieciskos ķīmiskos procesos iegūtu medikamentus, sintētiskās smaržvielas un garšvielas.

Medikamentu aktīvo vielu sintēzē izmantoto katalizatoru izmaksas ietekmē preparāta galīgo cenu. Turklāt, ja katalizators ir toksisks un, izmantojot platīna rindas metālus - rutēniju, rodiju, pallādiju, visbiežāk tā arī ir, tad tā atliekas pilnībā jāatdala no sintezētā produkta, izmantojot dārgas attīrīšanas tehnoloģijas.
"Ar lētāku un mazāk toksisku katalizatoru, kā piemēram, dzelzi, šīs nepilnības tiek novērstas," saka profesors Roberts Moriss.

Sekmīga dzelzs kā katalizatora izmantošana plašāk pielietotā rutēnija vietā daudziem var būt pārsteigums, jo dzelzs tiek uzlūkots kā bāzisks metāls ar zemu katalītisko aktivitāti. Veiksmes atslēga, norāda Moriss, slēpjas tāda dzelzs kompleksa izveidošanā, kura struktūra līdzinās visaktīvākajam rutēnija katalizatoram.

Vispārzināms, ka ķīmiskie katalizatori paātrina reakcijas, taču cita, būtiska to īpašība ir spēja ietekmēt sintezējamo vielu struktūru, stāsta profesors Moriss. Tādu vielu, kuras izmanto kā medikamentus un smaržvielus, sintēzē visvērtīgākie ir katalizatori, kuri rada kādu vienu noteiktu vielas izomēra strukturālo formu, nevis tās spoguļattēlu.

Zinātnieku izstrādātais katalizators tika izveidots dzelzij pievienojot organisku molekulu, kas satur oglekli, ūdeņradi, fosforu un slāpekli, kuru atomi izkārtoti labpusējā formā. Iegūto katalizatoru nelielā daudzumā izmantoja, lai, par asimetrisko hidrogenēšanu sauktā procesā, lielu apjomu salīdzinoši lētā ketona pārvērstu par tikpat lielu daudzumu augstvērtīga kreisās puses struktūras alkoholīda.

Avots:

http://www.news.utoronto.ca

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.