Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Zinātnieki atzīst: mūzikas valoda patiešām ir universāla

Jaunā, 19. martā žurnālā Current Biology publicētā pētījumā noskaidrots, ka Āfrikas iedzimtie, kuri nekad nav klausījušies Rietumu radio var noteikt kādi mūzikas fragmenti atbilst priecīgām, kādi bēdīgam un kādi - draudošām emocijām. Pētījums pierāda, ka šo trīs pamatemociju izpausme mūzikā ir universāli atpazīstama.

"Pētījuma rezultāti var izskaidrot, kāpēc Rietumu mūzikai ir tādas sekmes globālā mērogā, pat tajās kultūrās, kuru mūzikā nav īpaša uzsvara uz emociju paušanu," teica Maksa Planka institūta zinātnieks Tomass Frics.

Emociju izpausme ir Rietumu mūzikas pamatiezīme un skaņdarba spējas nodot emocijas Rietumu pasaulē nereti ir viens no tā galvenajiem vērtēšanas kritērijiem. Citās tradīcijās turpretī mūzikā vērtē atšķirīgas kvalitātes, kā piemēram grupu koordināciju rituālos.

Eksperimenta veikšanai Frics devās pie primitīvos apstākļos dzīvojošās mafas cilts pārstāvjiem, kas nomaļus mitinās Mandaras kalnu ziemeļu daļā Kamerūnā. Lai varētu viņiem atskaņot mūziku, Fricam līdzi bija portatīvais dators un Saules panelis bateriju uzlādēšanai.

Veicot pārbaudes noklausīšanos, Frics pārliecinājās, ka mafu spējas noteikt mūzikā ietvertās emocijas daudz neatšķiras no tiem rādītājiem, kādus pētnieks iepriekš bija ieguvis, tos pašus muzikālos fragmentus atskaņojot rietumniekiem. Līdzīgi kā rietumnieki, arī mafu savos slēdzienos nereti vadījās no īslaicīgiem iespaidiem un noskaņojuma, lai gan šī tendence vairāk izteikta bija tieši rietumniekiem. Kopumā mafu cilts eksperimeta dalībnieku pareizo atbilžu skaits bija lielāks nekā tas varētu būt nejauši izvēlētu atbilžu gadījumā. Pētnieki gan atzīmē, ka 2 no 21 mafu eksperimenta dalībniekiem atbildes tomēr bija devuši nejaušas izvēles kārtībā.

Rezultāti pierāda, zinātnieki raksta pētījuma kopsavilkumā, ka "Rietumu mūzikā ietvertās emocionālās izteiksmes formas ir universāli atpazīstamas, līdzīgi kā emocionālas sejas izteiksmes, valodas ritms, uzsvari un intonācijas".

Attēls: http://commons.wikimedia.org

Avots:

sciencedirect.com

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.