Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Ceļmalas reklāmas apmulsina vadītājus

Monašas universitātes (Austrālija) pētnieki eksperimentāli noskaidrojuši, ka autoceļu malās izvietotās reklāmas var bīstami apmulsināt vadītājus, īpaši gados vecākus cilvēkus. Pētījumā atklājās, ka ceļmalu vizuālie objekti aizkavē vadītāja reakcijas laiku vidēji par pusi sekundes, tādējādi neļaujot laicīgi pamanīt uz brauktuves notiekošās izmaiņas.

"Braukšana pa tipisku automaģistrāli ir sarežģīta lieta," teica viena no pētījuma autorēm Džesika Edkvista. "Vadītājiem jāapstrādā liels apjoms nemitīgi mainīgu datu un ātri jāpieņem lēmumi. Tomēr, kā eksperiments pierādīja, mēs, kā vadītāji vienlaicīgi varam pievērsties tikai kaut kam vienam - kamēr skatāmies uz ceļazīmi vai reklāmas plāksni, neredzam ceļu un tiekam pakļauti lielākam riskam iekļūt satiksmes negadījumā."

Pētījuma ietvaros tika izpētīta vairāk nekā 100 vadītaju reakcija. Braucot garām reklāmas stendiem, tie samazināja ātrumu, ilgāk nekā parasti, kad to prasīja ceļa zīmes, pārvietojās no vienas joslas otrā, turklāt bieži izdarīja kļūdas. Lielākās grūtības uzmanību novērsošie objekti radīja vecākiem cilvēkiem, kuri nespēja pamanīt satiksmes izmaiņas un intensīvā kustībā palaida garām ceļa zīmju norādes.

Ņemot vērā pieaugošo satiksmes intensitāti, komercuzņēmumu vēlmi palielināt ceļmalās izvietoto reklāmu apjomu, kā arī, sabiedrības novecošanos, kas neizbēgami palielina par 65 gadiem vecāku vadītāju skaitu uz ceļa, pētījuma autori iesaka pārskatīt reklāmu izvietošanas noteikumus, tās ierobežojot vai aizliedzot vietās, kur ir sarežģītāka situācija vai intensīvāka satiksme un vadītājam daudz lielāka vērība jāpievērš tam, kas notiek uz brauktuves.

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.