Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Smadzeņu mūzikas terapija ugunsdzēsējiem

Virkne neirologu uzskata, ka katram cilvēkam smadzenēs nemitīgi skan sava "melodija", kuras tempu un tonalitāti nosaka noskaņojums, prāta stāvoklis un smadzeņu fizioloģiskās īpatnības. Kad "melodiju" ieraksta, pārvērš mums pierastā mūzikas formātā un atskaņo, piemēram ārkārtas dienestu darbiniekam vai ugunsdzēsējam - tā var pastiprināt reakciju krīzes brīžos vai palīdzēt nomierināties pēc strespilna darba. 

Mūzikas ietekme uz izziņas spēju attīstību, mācīšanos un emocionālo labsajūtu ir pēdējā desmitgadē strauji attīstījies pētniecības virziens. Lai noskaidrotu mūzikas potenciālo nozīmi ārkārtas situāciju darbinieku darba spēju uzlabošanā, ASV Iekšējās drošības departamenta Zinātnes un Tehnoloģiju direktorāts uzsācis pētījumu, kura ietvaros par "Smadzeņu mūziku" nosaukta neirotreniņa formā izzinās vai no klausītāju smadzeņu viļņiem radīta mūzika viņiem palīdz pārvarēt tādus ar stresu saistītus veselības traucējumus kā bezmiegs, nogurums un galvassāpes.

"Smadzeņu mūzikas" darbības pamatprincips ir mūzikas skaņu frekvences, amplitūdas un garuma izmantošana, lai veicinātu smadzeņu pāreju no satraukta uz mierīgāku stāvokli. "Mūsu mērķis," saka direktorāta programmu menedžeris Roberts Barnss, "ir atrast jaunus veidus, kas ārkārtas dienestu speciālistiem ļautu izpildīt savu darbu augstākajā līmenī bez uzdevumu, treniņu un stresa līmeņa palielināšanas."

Direktorāta īstenotās Gatavības optimizācijas programmas ietvaros tiks pārbaudīta kompānijas Human Bionics LLC smadzeņu mūzikas ieraksta tehnoloģijas terapeitiskā efektivitāte - pirmā mūzikas terapijas iedarbību izmēģinās kāda ugunsdzēsēju komanda.

Pēc smadzeņu viļņu ierakstīšanas ar elektroencefalogrāfijas aparātu, iegūtos datus apstrādās datorprogramma, kura no tiem izveidos divus mūzikas fragmentus, vienu relaksējošu, kā "melodisku, klusinātu Šopēna sonāti", otru - modrību veicinošu "mocartiskāku", stāsta Barnss. Katrs eksperimenta dalībnieks līdz ar savu smadzeņu ritmu mūzikas ierakstu CD saņems detalizētas instrukcijas, kas, pieskaņojoties indivīda darba ritmam un vajadzībām, noteiks, kad un cik ilgi kura melodija jāklausās. Human Bionics LLC, atsaucoties uz klīnisku pētījumu rezultātiem, apgalvo, ka regulāri, saskaņā ar norādēm klausoties smadzeņu mūziku palielinās darba produktivitāte, enerģija vai arī tiek aktivizēti dabīgie stresa pārvarēšanas mehānismi.

Attēls: positscience.org

Avots:

dhs.gov

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.