Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Acu aizvēršana uzlabo spēju atcerēties piedzīvoto

Zinātniekiem izdevies atrast jaunus pierādījumus pieņēmumam, ka acu aizvēršana veicina spēju atsaukt atmiņā piedzīvoto. Jauno pētījumu veica Sarejas universitātes (Lielbritānija) zinātnieki ar mērķi noskaidrot, vai acu aizvēršana uzlabo noziegumu aculiecinieku spēju atcerēties notikušā detaļas. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā „Legal and Criminology Psychology”

Pētījums sastāvēja no divām daļām, un tajā piedalījās 178 dalībnieki. Pirmajā pētījuma daļā dalībniekiem tika demonstrēta filma par elektriķi, kurš apzog savus klientus. Eksperimenta dalībnieki pēc nejaušības principa tika sadalīti grupās. Vienai grupai vajadzēja uz jautājumiem atbildēt ar aizvērtām acīm, bet otrai – ar atvērtām; vienas grupas dalībnieki pirms jautājumu uzdošanas ar pratinātāju tika iepazīstināti, bet otriem intervētājs bija pilnīgi svešs cilvēks. Visiem iesaistītajiem dalībniekiem tika uzdoti vienādi jautājumi par redzēto, piemēram, kas bija rakstīts uz elektriķa mašīnas u.tml. Apkopojot rezultātus, noskaidrojās, ka dalībnieki, kas uz jautājumiem atbildēja ar aizvērtām acīm, pareizas atbildes sniedza vidēji uz 23% vairāk jautājumu, nekā dalībnieki, kas atbildes sniedza ar atvērtām acīm. Arī kontakta dibināšana ar intervētāju palielināja pareizo atbilžu īpatsvaru. Taču kopumā acu aizvēršana kā pareizo atbilžu daudzuma uzlabotājs darbojās gan gadījumā, kad intervētājs bija svešs, gan gadījumā, kad ar viņu bija nodibināts kontakts.

Otrajā eksperimenta daļā pētījuma dalībniekiem demonstrēja ainas no televīzijas programmas „Crimewatch”, kur tika rekonstruēta situācija, kurā vecāka gadagājuma vīrietis tika aplaupīts savās mājās. Šoreiz jautājumi tika uzdoti gan par to, ko dalībnieki redzēja, gan par to, ko dzirdēja. Arī otrajā eksperimenta daļā pierādījās, ka acu aizvēršana palīdz atsaukt atmiņā gan vizuālās, gan skaniskās piedzīvotā notikuma detaļas.

Vēl tika secināts, ka abās eksperimenta daļās jautājumu uzdošanas laikā neērtāk jutās tie dalībnieki, kuri ar aizvērtām acīm atbildēja nepazīstamam nopratinātājam. Un tieši pretēji – ja dalībnieki bija pazīstami ar pratinātāju, viņi brīvāk jutās ar aizvērtām acīm.
„Mūsu pētījums skaidri pierāda, ka acu aizvēršana un kontakta nodibināšana ar jautājumu uzdevēju palīdz lieciniekiem atsaukt atmiņā notikušo,” norādījis pētījuma vadošais autors Dr. Roberts Našs (Robert Nash) no Sarejas universitātes.

„Lai gan acu aizvēršana palīdz atcerēties notikušā detaļas gan gadījumā, ja kontakts ar nopratinātāju ir nodibināts, gan gadījumā, ja kontakta nav, rezultāti parāda, ka lieciniekus varētu iedrošināt, ja viņi ar pratinātājiem tiktu iepazīstināti.” Šādi atklājumi ir ļoti svarīgi noziegumu izmeklēšanas procesā, jo bieži vien tieši sīkās detaļas, ko par redzēto var pastāstīt aculiecinieki, ir atslēga ceļā uz vainīgo atrašanu.

Attēls: flickr.com.

Avots:

surrey.ac.uk

Etiķetes:{tortags,1202,1}

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.