Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Žurkas spēj izjust līdzjūtību

Ja kāda žurka nonāk nelaimē, tās sugas māsas steidz palīgā. Japāņu zinātnieki veikuši eksperimentu, kas liecina, ka žurkas spēj just līdzi citiem savas sugas biedriem – ja žurka redz, ka cita ir nonākusi nelaimē, vēlme palīdzēt uzveic vēlmi baroties. 

Lielākajai daļai cilvēku vēlme izglābt otru no dzīvībai bīstamas situācijas ir intuitīva. Līdzīga situācija ir novērojama arī mūsu tuvāko radinieku, primātu, sabiedrībās. Tas savukārt liecina, ka visticamāk empātiju ir izjutuši visi hominīdi. Tomēr zinātniekiem nav skaidrs, cik sena ir šī uzvedība. Atklājums, ka spēja just līdzi citiem varētu piemist arī žurkām, dod būtisku ieguldījumu sociālās izturēšanās evolūcijas izpratnē - grauzēji ir daudz attālāki cilvēku radinieki, nekā primāti, un mūsu kopējais sencis visticamāk ir dzīvojis pirms vairākiem miljoniem gadu. Tas mudina domāt, ka līdzjūtība varētu būt attīstījusies vēl ilgi pirms cilvēkveidīgo būtņu rašanās.

Kwansei Gakuin universitātes (Japāna) pētījuma rezultāti publicēti žurnālā „Animal Cognition”.

Empātija jeb spēja iejusties otra emocionālajā stāvoklī un just viņam līdzi ir viena no svarīgākajām sociālas nozīmes īpašībām. 

Lai noskaidrotu, vai žurkas izjūt empātiju, pētnieki tās ievietoja kastē ar trīs nodalījumiem. Viens no tiem bija tukšs, otrā atradās šokolāde, bet trešajā – ūdens. Visi nodalījumi bija savienoti ar atveramiem aizbīdņiem. Vienu žurku zinātnieki ievietoja sausajā nodalījumā, bet otru – nodalījumā ar ūdeni, kurā atrasties žurkām nepatīk.

Eksperimenta gaitā zinātnieki novēroja, ka žurkas ir daudz „cilvēcīgākas”, nekā mums varētu likties. Sausumā esošā žurka, tā vietā, lai pūlētos nokļūt pie šokolādes, vispirms mēģināja atvērt to aizbīdni, kas veda uz ūdens nodalījumu, kurā atradās nelaimē nonākusī žurka.

Situācija tika atkārtota ar 20 žurkām. Rezultāti skaidri liecināja, ka žurkas ir spējīgas izjust emocionālo empātiju - pilnīgi visos gadījumos tās kā prioritāti izvēlējās palīdzību otrai žurkai, nevis kāruma sasniegšanu.

Gadījumā, ja ūdenī otras žurkas nebija vai tajā bija ievietots nedzīvs objekts, žurkas interesi par ūdens nodalījuma durvīm neizrādīja, un savu uzmanību veltīja šokolādes medībām.

Interesanti, ka žurku uzvedību būtiski ietekmēja arī pagātnes pieredze. Tās žurkas, kurām reiz pašām bija nācies pabūt ūdens nodalījumā, palīdzēt ūdenī nonākušajai žurkai centās aktīvāk un ar aizbīdni cīnījās daudz spēcīgāk.

Attēls: flickr.com

Avots:

bbc.com

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.