Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Dienvidu ceļš no Āfrikas: modernā tipa cilvēku migrācijas caur Arābiju

Ģenētikas dati liecina ka modernā tipa cilvēks izcēlies Āfrikā. Bet kad cilvēki devās tālāk, kolonizējot Āziju, Eiropu un citas pasaules daļas?

Senākie Homo sapiens atradumi zināmi vairākās vietās Vidusjūras austrumu piekrastē. Sevišķi labi izpētīti un šajā gadījumā – ļoti svarīgi ir atradumi Šūlas un Kafzē alās Izraēlā. Sākumā šo atradumu vecums bija noteikts ap 60 tūkst. gadu, tagad tas ir precizēts: Šūlas atradumu vecums ir apmēram 81 tūkst. gadu, bet Kafzē – ap 120 tūkst. gadu. Vairākums zinātnieku apgalvo, ka šis mēģinājums izrauties no Āfrikas nebija veiksmīgs. Vai šie cilvēki neizdzīvoja, vai atgriezās atpakaļ, bet visi pētījumi liecina, ka tālāk uz Eiropu tie nav gājuši.

1998.gadā žurnāla GEO-Wissen septembra numurs bija veltīts cilvēka evolūcijai. Kāpēc no visas pieejamas literatūras minu tieši šo žurnālu? Tāpēc kā tajā ir interesanta karte, kas labi ilustrē dažādu laiku migrācijas no Āfrikas. Vairāki migrāciju ceļi veda gar Vidusjūru, bet kādi citi – uz austrumiem, pāri Arābijai un tālāk uz Vidusāziju un uz Indiju - gan tieši uz austrumiem, gan gar okeāna krastiem.

no_afrikas_karte1

Vēlāk parādījās darbi, kuros minēts ceļš pāri Arābijas dienvidu rajoniem (piemēram: Spencer Wells. Out of Africa migrations of Homo sapiens sapiens//The Journey of Man, A Genetic Odyssey, Princeton Univ. Press, 2002., p.182.) Šajā rakstā publicētā karte ir atrodama arī www.roperld.com/homosapienevents.htm:

Rakstot par senām migrācijām, maz ir stāstīts par to, kādos dabas apstākļos tās notika. Mums parasti visur piedāvā kartes ar mūsdienu kontinentu kontūrām. Tomēr tās ļoti mainījās, atbilstoši attiecīgā laikmeta klimatam. Kad ledājs virzījās uz dienvidiem, ūdens līmenis pazeminājās gan Vidusjūrā, gan Sarkanajā jūrā. Tieši tāpēc cilvēki varēja no Āfrikas aiziet uz Arābiju, šķērsojot Sarkano jūru, vismaz tur, kur pašlaik ir Babelmandebas jūras šaurums. Kādi tam ir pierādījumi?

Žurnālā Science pēdējā numurā publicēts raksts par jauniem atradumiem, kas liecina par „dienvidu ceļa" eksistēšanu. Starptautiskā zinātnieku grupa, kurā bija pārstāvēti speciālisti no Lielbritānijas, AAE, ASV, Ukrainas un Vācijas, 2003.-2010. gadā pētīja Fajas kalna paleolīta apmetni Arābijas pussalas dienvidaustrumos pie Ormūzas jūras šauruma, kas savieno Persijas līci ar Indijas okeānu. Apmetnē atklāti vairāki slāņi, tai skaitā 3 vidējā paleolīta slāņi un zem tiem vēl viens - senākais, kas pagaidām vēl nav izpētīts. C slānis ir senākais no izpētītājiem, tā vecums ir no 127±16 līdz 95±13 tūkst. gadu. Šeit ir atrasti darbarīki, kas ir ļoti līdzīgi tā laika darba rīkiem Austrumāfrikā, bet atšķīrās no Izraēlā atrastajiem rīkiem. Kaut kārtējo reizi nav atrasti kauli, pēc darba rīkiem var secināt, ka tos gatavoja Homo sapiens pārstāvji – citu Austrumāfrikā tajā laikā vairs nebija.

Apmetnes slāņu izpētes rezultātā varēja secināt, ka H.sapiens šajā reģionā parādījās pēdējā starpleduslaikmeta sākumā, apmēram pirms 130-125 tūkst. gadu. Agrāk cilvēki nevarētu šeit izdzīvot, jo ledāja tuvums darīja klimatu ļoti sausu. Pirms 130 tūkst. gadu klimats kļuva tik labvēlīgs, ka cilvēki jau varēja dzīvot, bet jūras līmenis vēl nebija pacelies, tāpēc cilvēki varēja šķērsot to teritoriju, kas mūsdienās ir zem ūdens.

Iespējams, dažas nelielas cilvēku grupas gājušās vēl tālāk un paspēja pa sauszemi aiziet uz austrumiem, šķērsojot tagadējo Ormūzas jūras šaurumu, jo tajā laikā nebija ne šī jūras šauruma, ne Persijas līča.

Tā cilvēku grupa, kas palika Fajas kalna apmetnē, kādu laiku dzīvoja izolācijā no pārējās pasaules (to var secināt pēc darbarīkiem, kas nemainījās, neattīstījās), bet apmēram pirms 40 tūkstošiem gadu šeit jau nebija iespējams dzīvot lielā sausuma dēļ, ko izraisīja pēdējais leduslaikmets.

Augšējā attēlā: Fajas kalna apmetnē atrasts akmens dūres cirvis.

Avoti un literatūra:

Simon J. Armitage, Sabah A. Jasim, Anthony E. Marks, Adrian G. Parker, Vitaly I. Usik, Hans-Peter Uerpmann. The Southern Route «Out of Africa»: Evidence for an Early Expansion of Modern Humans into Arabia // Science. 2011. V. 331. P. 453–456.

Spencer Wells. Out of Africa migrations of Homo sapiens sapiens//The Journey of Man, A Genetic Odyssey, Princeton Univ. Press, 2002., p.182

GEO-Wissen. 1998. September.

Etiķetes:{tortags,666,1}{/groups}