Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Zinātnieks: neandertālieši izmira homo sapiens atnestā epidēmijā

Virknei līdzšinējo versiju par Eiropas neandertāliešu izzušanas cēloņiem pievienojusies vēl viena - saskaņā ar jauno teoriju moderno cilvēku brālēnu bojāeju pirms aptuveni 30 000 gadiem izraisījusi kāda homo sapiens atnesta infekcijas slimība.

Teorijas autors Roskildes (Dānija) universitātes emeritētais profesors Bents Sorensens uzskata, ka neandertāliešu izmiršanas problēmas izpratnei var palīdzēt salīdzinājums ar 16. un 18. gadsimtā notikušām masveida izmiršanām, kuras Amerikas kontinentos izraisīja eiropiešu ievazātās saslimšanas. Gluži tāpat, kā Amerikas indiāņiem kļuva nāvīgas konkistadoru un vēlāko kolonistu vieglās saslimšanas, arī neandertālieši, pieļauj Sorensens, gāja bojā pašu homo sapiens dzīvību neapdraudošu infekciju nopļauti.

Iepriekš izvirzītās versijas par neandertāliešu izmiršanas iemesliem - klimata maiņu, pārtikas trūkumu vai Homo sapiens vardarbību - Sorensens noraida, argumentēti pierādot to faktoloģiskās argumentācijas vājās vietas.

Pagaidām Sorensens vēl nav ieguvis savu hipotēzi apstiprinošus materiālus pierādījumus, taču viņš cer, ka tādi parādīsies šobrīd beigu fāzei tuvojošās neandertālieša genoma nolasīšanas projekta ietvaros. Līdzīgas metodes, profesors norāda, ļāva, piemēram, noskaidrot, ka senie ēģiptieši pirms 5000 gadiem slimojuši ar tuberkulozi.

Attēlā: Cīrihes (Šveice) universitātes Antropoloģijas institūtā veikta neandertāliešu meitenes rekonstrukcija.

Avots:

http://energy.ruc.dk