Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Orangutani – tuvākie cilvēku radinieki?

Amerikāņu zinātnieki no Pitsburgas universitātes secinājuši, ka visticamāk cilvēku paši tuvākie radi ir orangutani. Agrāk uz šo lomu pretendēja šimpanzes. Pētnieku raksts publicēts žurnālā „Journal of Biogeography", bet tā īsais izklāsts sniegts universitātes interneta vietnē publicētā preses relīzē. Darba ietvaros pētnieki analizēja dažādu cilvēkveidīgo pērtiķu: šimpanžu, gorillu un orangutanu, kā arī cilvēku morfoloģiskos datus, izdalot 63 īpaši raksturīgas pazīmes.

Sugu salīdzinājums ļāva secināt, ka cilvēkiem un orangutaniem ir 28 kopīgas pazīmes, kamēr ar šimpanzēm tādas ir tikai divas, bet ar gorillām - septiņas. Analoģiska analīze, kas veikta attiecībā uz senajiem cilvēkiem, ļāva noteikt, ka tiem ar orangutaniem bijušas astoņas kopīgas pazīmes, bet ar australopitekiem - septiņas.

Pēc pētnieku teiktā, jaunie rezultāti ļauj apgalvot, ka tieši orangutani ir cilvēku tuvākie radiniekie. Šie rezultāti gan ir pretrunā ar DNS analīžu datiem, no kuriem secināts, ka paši tuvākie cilvēka radi ir šimpanzes. Zinātnieki uzsver, ka līdz šim nebija skaidrs, kā ģenētiska radniecība ir saistīta ar evolucionāro tuvību.

Jaunā hipotēze arī ne īpaši saskan ar paleontologu atradumiem. Svarīgākais, ka seno cilvēku, gorillu un šimpanžu fosīlijas galvenokārt atrod Āfrikā, kamēr seno orangutanu fosīlijas - Āzijā. Šo fenomenu zinātnieki skaidro ar to, ka cilvēku un orangutanu kopīgie senči pagātnē (pirms 12-13 miljoniem gadu) aktīvi migrējuši starp Āfriku, Āziju un Eiropu.

Raksts pārpublicēts no 2v.lv