Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Gada putns 2015 – dzeltenais tārtiņš

Latvijas Ornitoloģijas biedrība Gada putna 2015 titulu piešķīrusi dzeltenajam tārtiņam Pluvialis apricaria

Dzeltenajiem tārtiņiem ir plašs izplatības areāls. Tie sastopami no Grenlandes dienvidaustrumiem un Ziemeļeiropas līdz pat austrumiem Taimirā (Krievija). Putni Latvijā ligzdo klajos augstajos purvos. Citviet iecienītas ligzdošanas vietas ir arī tundras un citi biotopi ar skraju, zemu veģetāciju (zem 15 cm). Latvijā līdz šim apzināti 260-460 ligzdojoši pāri. Visbiežāk dzeltenos tārtiņus Latvijā var sastapt migrācijas laikā pavasarī un rudenī. Dzeltenie tārtiņi veido ilgstošus pārus, kas, iespējams, uzturas kopā arī ārpus ligzdošanas sezonas.

Dzeltenie tārtiņi ir iekļauti Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds internacionālajā līgumā par migrējošo ūdensputnu aizsardzību. Pagaidām dzelteno tārtiņu populācija ir salīdzinoši liela, taču ornitologi ir nobažījušies par nelielo, tomēr manāmo sarukšanas tendenci.

Dzeltenā tārtiņa latīniskā nosaukums Pluvialis apricaria skaidrojums ir diezgan nepārprotams: pluvialis – “lietu nesošs (lietains)” un apricari – “apsauļot”, tātad: “apsauļojies lietusnesējs”. Ja “apsauļotā” nosaukuma daļa attiecas uz dzeltenīgo apspalvojumu, tad “lietus daļa” attiecas uz tautas vērojumiem, ka “tārtiņš sasauc lietu”.

Akcija „Gada putns” Latvijā notiek jau divdesmito reizi. Par Latvijas pirmo gada putnu 1996.gadā kļuva grieze. Vēlākajos gados titulu ieguvis gan vakarlēpis (1997), gan baltais (2004) un melnais (2008) stārķis, mednis (2010) u.c. Parasti par gada putnu ornitologi izvēlas to sugu, kurai vēlas pievērst papildus sabiedrības uzmanību vai veiktu pasākumus to aizsardzībai. Akcijas pirmsākumi meklējami Vācijā, kur Vācijas Putnu aizsardzības biedrība 1971.gadā pirmo reizi pasludināja gada putnu— lielo piekūnu. Laika gaitā akcija kļuvusi populāra daudzās valstīs, un gada putni tiek izvēlēti arī, piemēram, Igaunijā, Ungārijā un pat Dienvidāfrikā.

LOB ziņo, ka šogad plānots precīzāk apzināt dzelteno tārtiņu ligzdošanas vietas un uzkrāt un atjaunot zināšanas par dzeltenā tārtiņa sastopamību Latvijā, tādēļ ikviens dabas draugs un vērotājs aicināts ziņot par saviem novērojumiem www.dabasdati.lv.

Attēlā: Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria). Avots: wikimedia.org.

Avoti:

putnidaba.lv
birdlife.org

Etiķetes: {tortags,1186,1}

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.