Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Atrasta Latvijai jauna piepju suga, kas reta visā Eiropā

Veicot dabas vērtību inventarizāciju Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, mežu biotopu aizsardzības eksperts Ivars Leimanis novembrī atradis Latvijai jaunu piepju sugu Pycnoporellus alboluteus. Šis ir unikāls atradums ne tikai mūsu valsts, bet arī Eiropas mērogā. Šai piepju sugai, kurai vēl nav nosaukuma latviešu valodā, līdz šim bija zināmas nepilnas 20 atradnes piecās Eiropas valstīs, galvenokārt Skandināvijā.

Izteiksmīgā, koši oranžā piepe, kas aug vecos, dabiskos egļu mežos ar apšu vai citu lapu koku piemistrojumu, iekļauta piecu Eiropas valstu Sarkanajās grāmatās un Eiropā 33 īpaši reto un apdraudēto sēņu sugu sarakstā.

Lai būtu drošs par to, ka suga noteikta nekļūdīgi, piepes fotogrāfijas un paraugu eksperts nosūtīja uz Latvijas Dabas muzeju, kur piepju eksperte Diāna Meiere apstiprināja sugu, kā arī atzina, ka šī uzskatāma par Pycnoporellus alboluteus pirmo atradni Latvijā.

Pycnoporellus alboluteus sastopama vecos dabiskos egļu mežos ar apšu vai citu lapu koku piemistrojumu, kas pastāvīgi bagāti ar lielu dimensiju egļu kritalām dažādās sadalīšanās stadijās. Piepes augļķermeņi parasti atrodami uz lielām egļu (dažkārt apšu) kritalām bez mizas, stumbra vidusdaļā, lielākoties kritalas apakšā, bet ja kritala pieguļ augsnei, - tās sānos vai augšpusē. Sugai ir vājas izdzīvošanas un izplatīšanās spējas kailcirtēs. Tātad to apdraud intensīva mežsaimniecība, atmirušās koksnes izvākšana no egļu mežaudzēm.

Par atradumu I. Leimanis ziņojis dabas novērojumu portālā www.dabasdati.lv. Latvijā līdz šim zināmas aptuveni 160 piepju sugas.

Ilze Salna, Latvijas Dabas fonds

Augšējais attēls: jaunatklātā retā piepe. I.Leimaņa foto.

Raksts pārpublicēts no ldf.lv

Etiķetes:{tortags,1149,1}