Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Populācija briesmās: ziloņkaula dēļ divu gadu laikā Āfrikā nogalināti 100 tūkstoši ziloņu

Kolorādo Universitātes (ASV) zinātnieki jaunā pētījumā noskaidrojuši, ka laika posmā no 2010. līdz 2012. gadam Āfrikā ilkņu dēļ nogalināti aptuveni 100 tūkstoši ziloņu, un šī slaktiņa rezultātā to populācija tiek iznīcināta ievērojami straujāk, nekā ir spējīga atjaunoties.

Kolorādo zinātnieku pētījums ir pirmais, kas uzskatāmi parāda asiņainās ziloņu malumedniecības krīzes sekas. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Pētnieku veiktie aprēķini liecina, ka medniecības dēļ savvaļas Āfrikas ziloņu populācija pasaulē ik gadu mazinās par 2-3%. Rādītājs sākotnēji var šķist neliels, taču, ja tas nemazināsies, tad šādā tempā aptuveni 30 gadu laikā būtu iespējams pilnībā iznīcināt visu Āfrikas ziloņu populāciju.

Lai novērtētu patiesos ziloņu malumedniecības apmērus, zinātnieki izmantoja datus, kas iegūti visu Āfrikas kontinentu aptveroša monitoringa rezultātā. Vislabāko ieskatu ziloņu populācijas skaitlisko izmaiņu tendencēs bija iespējams gūt Samburu apgabalā Kenijas ziemeļu daļā, kur novērojumi, pateicoties Kolorādo universitātes pētnieka Džordža Vitmaijera (George Wittemyer) un „Kenya Wildlife Service” programmai „Save the Elephants”, aizsākti jau sen - „Save the Elephants” rezultātā pēdējo 16 gadu laikā Samburu uzskaitīta ikviena ziloņa nāve vai dzimšana.

„Mūsu ievāktie dati šobrīd darbojas kā visprecīzākais rādītājs malumedniecības epidēmijas apmēru pieauguma apzināšanai. Ir svarīgi iegūt informāciju par ziloņu nogalināšanas apjomu kopumā un noskaidrot pēc iespējas precīzākus datus par malumednieku darbu,” skaidrojot pētījuma nozīmi, teica Vitmaijers.

Vitmaijers, „Save the Elephants” programmas līdzautors un zinātnieks, kurš īpaši specializējies jautājumos, kas saistīti ar ziloņiem un to aizsardzību, ir arī jaunā pētījuma vadošais autors.

Samburu iegūtā informācija liecina, ka nelegāli nogalēto ziloņu skaits sāka augt 2009.gadā. Malumedniecības apmēru pieaugums pielīdzināms četrkāršajam cenu kāpumam ziloņkaula melnajā tirgū un ievērojamam nelegālā ziloņkaula eksporta pieaugumam Kenijas ostās. Pieejamie dati ļāvuši noskaidrot, ka lielākā daļa malumednieku iegūtā ziloņkaula nonāk Ķīnā, kur pieprasījums pēc retā materiāla turpina augt. Statistikas dati liecina, ka ik gadu ziloņkaula dēļ vidēji tiek nogalināti 33,630 Āfrikas ziloņu.

Samburu apgabala ilggadējā monitoringa rezultāti tika izmantoti arī kā pamats mazāk pētīto 45 Āfrikas kontinentā mītošo ziloņu populāciju izmaiņu novērtēšanā, izstrādājot dabīgo nāvju un malumedniecības izraisīto nāvju daudzuma tendenču modeli. Izmantoti arī nacionālo parku un citu dabas teritoriju darbinieku ikdienā ievāktie dati. Tie kalpo kā viens no precīzākajiem avotiem reālās situācijas novērtēšanai, jo ziloņu nāvi ar novēlošanos visbiežāk piefiksēt vairs nav iespējams – mirstīgās atliekas iznīcinājušas maitu lijas un citi zvēri.

Kopējo populācijas izmaiņu tendenču novērtēšanai tika izmantoti divu veidu modeļi. Viens no tiem balstījās uz datiem par ziloņu populācijas lielumu un stāvokli atsevišķos Āfrikas reģionos, savukārt otrā tika izmantota pieejamā informācija par pieprasījumu pēc ziloņkaula Ķīnā un citās ziloņkaula eksporta valstīs, dati par korupcijas apmēriem un tamlīdzīga informācija. Abos gadījumos pētnieki nonāca pie līdzīgiem secinājumiem.

Pēdējās desmitgades laikā nelegāli nogalēto ziloņu procentuālais skaits no visu mirušo indivīdu skaita pieaudzis no 25% līdz pat 60-70%. Šādi rādītāji ir satraucoši, jo aprēķināts, ka 54% malumedniecības rezultātā mirušo indivīdu, ir absolūtais maksimums, ko var segt sugas dabīgais pieaugums. Tātad jau šobrīd mirušo Āfrikas ziloņu skaits ievērojami pārsniedz dzimušo dzīvnieku skaitu.

Vislielākais nelegāli nogalināto ziloņu skaits reģistrēts Centrālāfrikā. Vēlme pēc vērtīgā ziloņkaula visvairāk upuru prasījusi 2011.gadā, kad visā kontinentā nelegāli nogalināti vairāk nekā 40,000 ziloņu. Straujš populāciju samazinājums piedzīvots arī Āfrikas austrumu un dienvidu daļā.

Noskaidrots arī, ka Āfrikā joprojām eksistē dažas ziloņu populācijas, kurās indivīdu skaits turpina augt. Šāda situācija ir, piemēram, Botsvanā, taču pieaugums diemžēl nav pietiekams, lai kompensētu malumedniecības nodarījumus.
Šobrīd pasaulē noris aktīva cīņa pret ziloņu malumedniecību. Vairākās valstīs ievestā ziloņkaula izcelsme tiek stingri kontrolēta un ir aizliegts ievest nelegāli iegūtu ziloņkaulu, taču augsto tirgus cenu dēļ cīnīties ar kontrabandu šobrīd ir teju neiespējami – kamēr būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Ziloņkaulu eksportē uz valstīm, kur to izmanto reliģisko priekšmetu, biljarda bumbu, klavieru taustiņu un citu ikdienišķu nieku izgatavošanai. Pazīstamas ziloņkaula cienītājas ir, piemēram, Filipīnas, Taizeme un jau iepriekšminētā Ķīna.

Augšējais attēls: arestēts, roku dzelžos saslēgts malumednieks ar iegūtajiem ilkņiem, saviem ieročiem - saindētām bultām un šķēpu - pie nogalināta ziloņa. Avots: predatoraware.wildlifedirect.org

Avots:

news.colostate.edu

Etiķetes:{tortags,1030,1}

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.