Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Vācijā uzbūvē biogāzes ražošanas iekārtu, kas pārstrādās lauksaimniecības atkritumus

Drēzdenes Frenhofera Keramisko tehnoloģiju un sistēmu institūta zinātniekiem, sadarbībā ar vairākiem mašīnbūves un tehnoloģiju uzņēmumiem izdevies uzbūvēt prototipu biogāzes ražošanas iekārtai, kas spēs darboties vienīgi ar lauksaimniecības kultūru atkritumiem. Iekārta ražo par 30% vairāk biogāzes nekā līdzšinējie modeļi un tās konstrukcijā iekļautais ģenerators efektīvi pārvērš iegūto degvielu elektroenerģijā.

Jaunā iekārta varētu būt veiksmīgs pretarguments pēdējā laikā nereti izskanējušai biodegvielu kritikai. Oponenti norāda, ka biodegvielu ražošanas procesā apkārtējā vidē nereti nonāk lielāks piesārņojums, nekā izmantojot fosīlo kurināmo. Cits, negatīvais biodegvielu ieguves aspekts ir pārtikai izmantojamo lauksaimniecības platību sarukums un sekojoša produktu cenu celšānās.

"Mūsu pilotražotne kā izejvielas izmanto tikai lauksaimniecības produktu pārstrādes atlikumus, kā piemēram, kukurūzas stiebrus un lapas," teica FKTS departamenta vadītājs Maikls Štelters. Iepriekšējās paaudzes iekārtās pārstrādes atlikumi varēja veidot tikai daļu no degvielas izejvielām, kā arī, to sagatavošana ražošanas procesam bija daudz sarežģītāka un ilgāka. Pateicoties FKTS izveidotai izejvielu apstrādes tehnoloģijai, jaunajā iekārtā fermentācijas laiks samazināts no 80 līdz 30 dienām. "Kukurūzas stiebri satur celulozi," skaidro Štelters, "un tos nav iespējams fermentēt neizmainītā veidā. Taču mūsu iekārtā tiek izmantoti enzīmi, kas sašķeļ celulozi vēl pirms rūgšanas procesa uzsākšanas."

Pētniekiem izdevies panākt ievērojamus uzlabojumus arī elektrības ražošanas procesā. Gāze iekārtā tiek sadedzināta augstā temperatūrā, kas ļauj sasniegt no 40 līdz 55% efektivitāti. Parastā, ar gāzi darbināmā iekšdedzes dzinēja elektroģeneratorā efektivitāte vidēji ir tikai 38%. Ja ņem vērā, ka iespējams izmantot arī radušos siltumenerģiju, to novadot, piemēram, apkures sistēmā, tad summētā FKTS iekārtas energoefektivitāte var sasniegt līdz pat 85%.

Iekārtas izmēģinājuma modeļa jauda ir 1,5 kw, kas ir pietiekoši vienas ģimenes mājas strāvas patēriņa nodrošināšanai. Izstrādes nākošajā kārtā zinātnieki un viņu rūpnieciskie partneri plāno maksimālo jaudu palielināt līdz 2 kw. Plašāku sabiedrību ar Biogāzes iekārtas koncepciju izgudrotāji iepazīstinās Hanoveras Mesā, kas notiks no šī gada 20. līdz 24. aprīlim.

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.