Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Pilsētas energoapgādi nodrošinās ar atjaunojamiem resursiem

Vācijas pilsēta Līnena būs pasaulē pirmā apdzīvotā vieta, kuras energoapgādi gandrīz par 50% nodrošinās no lauksaimniecības produktiem, tai skaitā pārstrādes atkritumiem un dzīvnieku pamesliem iegūtas biogāzes koģenerācijas stacija. Pilsētas jaunais energotīkls, raksta greenoptimistic.com, sāks darboties šī gada decembrī.

Biogāzes ražošanai nepieciešamās izejvielas stacijai piegādās vietējie zemnieki. Tur tās ievietos īpašā fermentācijas tvertnē, kur anaerobos apstākļos no biomasas izdalīs metānu un oglekļa dioksīdu. Iegūto gāzi pa vizuāli estētiskiem virszemes cauruļvadiem pārvadīs uz 12 stratēģiskās pilsētas vietās novietotām Schmitt Enertec firmas koģenerācijas iekārtām, kurās metānu sadedzinās un ar iegūto enerģiju darbinās elektroenerģiju ražojošas turbīnas. Atlikušo siltumu, ko turbīnas nespēs izmantot, ievadīs jau funkcionējošā pilsētas siltumapgādes sistēmā.

"Projekts mums bija patīkams izaicinājums," stāsta Franks Šmits, Schmitt Enertec izpilddirektors. Viņš ir pārliecināts, ka uzbūvētā sistēma nākotnē kalpos par paraugu citu vietējās nozīmes energoapgādes tīklu izveidē.

Līnenā uzstādītās sistēmas jauda būs 6,8 MW, kas ir pietiekami, lai ar elektroenerģiju nodrošinātu aptuveni 25 000 mājsaimniecību. Tiek lēsts, ka biogāzes koģenerācija nodrošinās 30%-40% no 90 000 iedzīvotāju lielās pilsētas kopējā energopatēriņa.

Biogāzi pasaulē izmanto daudzviet. Piemēram Oslo, sākot ar septembri, ar biogāzi tiks darbināti pilsētas satiksmes autobusi. Tomēr Līnena ir pirmā vieta, kur būs uzbūvēts īpašs, visu pilsētu aptverošs biogāzes tīkls.

Pagaidām tīmeklī neizdevās atrast datus par sistēmas kopējām izmaksām un tarifu, kādu par 1kw/h maksās Līnenas iedzīvotāji. Ņemot vērā koģenerācijas iekārtu vispārzināmo efektivitāti un 100% vietējo izejvielu izmantošanu, šāda enerģija varētu būt ne tikai ekoloģiski tīra, bet arī ekonomiski izdevīga. Jājautā - vai tieši šādas iekārtas nevajadzētu būvēt Latvijā, atsakoties no plānotās ogļu/dabasgāzes stacijas, kura tikai palielinās mūsu jau tā milzīgo energoatkarību no austrumu piegādātāja.

Avots:

http://www.greenoptimistic.com

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.