Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Gada ģeovieta 2015: Staiceles dzelzs avoti

Aktīvi turpinās Latvijas gada dabas nomināciju piešķiršana. Jau iepriekš rakstījām, ka izraudzīts Gada putns un Gada kukainis 2015. Tagad kārta pienākusi nominācijai Gada ģeoloģiskais objekts jeb, jaunajā nosaukumā, Gada ģeovieta.

Šogad Gada ģeovietas titulu biedrības "Ziemeļvidzemes ģeoparks" speciālisti piešķīruši Staiceles dzelzs avotiem. Par Staiceles dzelzs avotiem dēvē divus avotus, kas atrodas blakus esošās daždesmit metru garās graviņās. Citu avotu vidū tos izceļ to spilgtā rūsas krāsa, kas rodas, tiem izgulsnējot dzelzs hidroksīdus un citu savienojumus. Ūdeņi ar dzelzs savienojumiem bagātinās, plūstot caur devona iežiem - Burtnieku svītas smilšakmeņiem un aleirolītiem. Dzelzs savienojumu izgulsnēšanās norisinās, ūdeņiem sastopoties ar skābekli un procesā iesaistoties baktērijām. Ar dzelzi bagātie nogulumi avotu izplūdes vietā veido līdz pat 1 m biezu slāni.

Tomēr par to, kāpēc tieši šeit notiek tik intensīva dzelzs savienojumu izgulsnēšanās, pagaidām skaidrības nav. Fenomenu plānots sīkāk izpētīt 2015.gada laikā, kamēr avotiem piešķirts Gada ģeovietas tituls.

Staiceles dzelzs avoti atrodas Ziemeļvidzemē, Alojas novada Staiceles pagastā, Salacas upes kreisajā krastā augšpus Staiceles. Tie atrodas Salacas ielejas dabas parka teritorijā, kas savukārt atrodas starptautiskas nozīmes ainavu un ekosistēmu aizsargājamā teritorijā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Salacas ielejas dabas parks iekļauts arī Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju sarakstā „Natura 2000”.

Gada nominācija tiek piešķirta ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem,sniegt par tiem informāciju, rosināt vietas sakopšanu un izpēti, kā arī iekļaut tos tūrisma apritē.

Maijā, kā jau tradicionāli tas iepriekš noticis, pie Gada ģeovietas tiks organizēts izglītojošs pasākums. Plānots, ka šogad tas notiks 23.maijā, sestdienā.

Gada ģeovietu (ģeoloģisko objektu) nominēšana Latvijā norisinās jau astoto gadu ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību unikāliem ģeoloģiskajiem veidojumiem Latvijā un veicināt to izpēti. Par pirmo Gada ģeoloģisko objektu Latvijā tika izraudzītas Neļķu klintis pie Mazsalacas (2008.), bet pērn, 2014.gadā – Korkuļu ūdensrijēji Jaunjelgavas novadā.

Attēli: Staiceles dzelzsavoti. Daiņa Ozola foto.

Avots:

dabasdati.lv

Etiķetes: {tortags,1195,1}

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.