Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Izdevniecība “Apvārsnis” sāk tulkot Hērodota “Vēsturi”

Izdevniecība “Apvārsnis” informē, ka uzsākusi darbu pie Hērodota “Vēstures” zinātniska tulkojuma sagatavošanas latviešu valodā. “Vēstures” deviņas grāmatas (nodaļas) no sengrieķu valodas tulkos un valodnieciski komentēs LU HZF Klasiskās filoloģijas katedras docentes Gita Bērziņa un Ilona Gorņeva, bet vēsturiskos komentārus sagatavos VFF Vēstures un arheoloģijas nodaļas asociētais profesors Harijs Tumans.

Lasīt tālāk ...

Iespaidi par starptautisko konferenci "Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa"

Daudzsološais konferences (Rīga, 20.-23. septembris, 2012) nosaukums “Zinātnieka ētika” rosināja cerības, ka uzzināšu daudz par to, kā būt labam (ētiskam) zinātniekam, taču gaidītais piepildījās tikai daļēji.

Lasīt tālāk ...

Dažas arheoloģijas un dabaszinātņu tēmas LU 69. konferencē

kanierisLU 69.konferences, kas notiek no š.g. janvāra līdz martam, programmā ieplānotas 7 plenārsēdes un 113 sekciju sēdes. Ar 1802 referātiem pārstāvētas dažādas zinātņu nozares (bioloģija, ģeogrāfija, ģeoloģija, vēsture u.t.t.). Starp tām – 2 ļoti interesantas apakšsekcijas – „Purvu un kūdras izpēte" (31.01.2011.) un „Kvartāra veidojumi, procesi un laiktelpiskās izmaiņas" (4.02.2011.) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Lasīt tālāk ...