Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Pasaule globusā: interaktīvie mācību līdzekļi ienes jaunas vēsmas 20. gs. sākuma izglītībā

Ja mūsdienās interaktīvi un izzinoši mācību līdzekļi ir skolu ikdiena, modeļiem un konstruktoriem papildinoties ar virtuālām laboratorijām un testa poligoniem, tad pirms 100 gadiem tas viss bija jaunums. Īpaši jau tādās Eiropas nomalēs kā Latvija un Spānija. Tomēr tieši Spānijā ap 1907.g. uzbūvētu globusu - planetāriju Kembridžas Vaipla zinātnes muzeja speciālisti īpaši izceļ citu savas kolekcijas globusu vidū.

Globuss iezīmē Spānijas ceļu no 19. gs. agrārās un iekšējo konfliktu šķeltās sabiedrības uz moderno pasauli, saka Vaipla muzeja pētnieks Sebs Falks. Izmaiņas raksturoja pieaugošs zinātnisko instrumentu tirgus un interaktīvo elementu ienākšana izglītības procesā, kas līdz tam pamatā sastāvēja no skolnieka klausīšanās skolotāja priekšlasījumā.

Izgatavot šo globusu nebija viegli, stāsta Falks. Tas ir smalks izstrādājums, kurā apvienota mehānika, lielisks dizains un laikmetam modernākā hromolitogrāfiskā drukas tehnoloģija. Faktiski šo izstrādājumu var nosaukt par sava laika vikipēdiju - tajā ietverta gan informācija par debesu ķermeņu kustību, gan planētas ģeogrāfiju un dabas vēsturi.

Globusā ievietotā planetārija izmērs ir atbilstošs bērna roku iespējām un pamācības paredzētas skaļai nolasīšanai: "ja mēs novietojam nelielo mēness sfēru taisnā līnijā starp Zemi un Sauli, mēness aizsegs Saules gaismu, izraisot Saules aptumsumu."

Vaipla muzeja krājumā atrodas starptautiski nozīmīga zinātnisku instrumentu un izzinošo rotaļlietu kolekcija, kas sastāv no priekšmetiem, izgatavotiem no viduslaikiem līdz mūsdienām.

Attēlā: Vaipla zinātnes muzeja publicitātes foto.

Vaipla Zinātnes vēstures mājas lapa:
hps.cam.ac.uk

Etiķetes:{tortags,820,1}

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.