Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Notiks seminārs par Latvijas saldūdens zivīm

Seminārs „Latvijas saldūdens zivis - to daudzveidība, aizsardzība un dzīves vide'' norisināsies 23. novembrī Latvijas Dabas muzeja Konferenču zālē 6. stāvā. Uz semināru aicinām dabaszinātņu skolotājus un vides speciālistus.

Seminārs tiek rīkots Vides mēneša ietvaros.

Sīkāka informācija: http://www.dabasmuzejs.gov.lv/aktualitates/semin-rs-dabaszin-t-u-skolot-jiem-vides-speci-listiem

Semināram aicinām pieteikties iepriekš: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelAKKCHW3IMwj2jDKbIDqkE72C-QycSsD3QWQJJSLj87qsaw/viewform

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.