Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Izzušana draud vairāk nekā pusei Amazones lietus mežu koku sugām

Mitrie tropiskie meži jeb lietus meži ir sugām bagātākā bioma pasaulē. Tajos mājvietu ir atradusi aptuveni puse no visām pasaules augu un dzīvnieku sugām. Diemžēl ik gadu lauksaimniecības plantāciju paplašināšanas, kokrūpniecības un ceļu būves dēļ mēs zaudējam lietus mežu platības.   

Pasaulē lielākais tropiskais lietus mežu masīvs atrodas Dienvidamerikā, Amazones upes sateces baseinā. Amazones mežu masīvs ir nenovērtējama bioloģiskās daudzveidības krātuve. Tajos mīt ap 2,5 miljoniem kukaiņu sugu, desmitiem tūkstoši augu sugu un 2000 putnu un zīdītāju sugas. Amazones lietus meži ir sugām bagātākie meži pasaulē.

Neskatoties uz to, ka apzināmies mežu lielo vērtību dabas daudzveidības saglabāšanā un planētas „veselības” uzturēšanā, pēdējo dekāžu laikā Amazones meži ir stipri cietuši no cilvēku saimnieciskās darbības (Sk.: 49% tropisko lietusmežu tiek izcirsti nelegāli, atklajumi.lv, 04.10.2014.).

Kāda izskatās Amazones lietus mežu nākotne?

Jaunā pētījumā noskaidrots, ka šobrīd vairāk nekā puse no Amazones lietus mežā sastopamajām koku sugām varētu būt apdraudētas globālā līmenī.

Pētījumā par bioloģiskās daudzveidības stāvokli Amazones lietus mežos kopumā piedalījās 148 pētnieki no 21 valsts. Pētījumu vadīja Hans ter Steege no „Naturalis Biodiversity Center” Nīderlandē un Naidžels Pitmans (Nigel Pitman) no „The Field Museum of Natural History” Čikāgā, ASV. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā „Science Advances”.

Amazones mežu masīvs sastāda vairāk nekā pusi no šobrīd pasaulē atlikušo lietus mežu platības. Tie aizņem lielāko daļu no Amazones upes sateces baseina – no kopējiem 7 miljoniem km2, tropiskie lietus meži plešas aptuveni 5,5 miljonus km2 lielā teritorijā. Amazones mitrie tropiskie meži ietilpst deviņu valstu teritorijā: Brazīlijā, Peru, Kolumbijā, Venecuēlā, Ekvadorā, Bolīvijā, Gajānā, Surinamā un Gviānā.

Mežu platības Amazones sateces baseinā cilvēku darbības dēļ mazinās jau kopš pagājušā gadsimta 50.gadiem. Lai gan ir veikti plaši pētījumi, zinātniekiem joprojām nav skaidrs, kādu ietekmi process ir atstājis uz atsevišķu sugu populāciju lielumiem.

Šajā pētījumā zinātnieki vēlējās noskaidrot, kāda situācijā atrodas Amazones mežu koki.

Amazones lietus mežos kopumā sastopamas vairāk nekā 15,000 koku sugas.

Lai izprastu to stāvokli mežos un noskaidrotu, kuras sugas, kurās vietās varētu būt izzudušas, zinātnieki datus no Amazones mežu sugu skaitīšanām savienoja ar kartēm, kas attēloja gan šābrīža, gan kādreizējās mežu platības.

Analizējot iegūtos rezultātus, pētnieki secināja, ka 36-57% no kopējā koku sugu skaita ir apdraudētas, turklāt – globālā līmenī pēc Starptautiskās Sarkanās grāmatas (IUCN Red List of Threatened Species) kritērijiem.

Pētījuma autori gan uzsvēruši, ka rezultāti nenozīmē, ka situācija Amazones baseinā ir pēkšņi pasliktinājusies. Pētījums tikai piedāvā ieskatu reālajā situācijā – cik sugas būtiski ir ietekmējusi līdzšinējā mežu izciršana un kādas ir nākotnes prognozes, ja situācija nemainīsies.

Tā kā mežu izciršanas dinamika citviet tropos ir ļoti līdzīga kā Amazones sateces baseinā, pētnieki lēš, ka patiesībā šobrīd globāli apdraudēta varētu būt vismaz puse no visām vairāk nekā 40,000 tropiskajām koku sugām.

Ziņojumu par drūmajiem pētījuma rezultātiem zinātnieki noslēguši uz pozitīvākas nots, norādot, ka Amazones baseina atbilstoša aizsardzības politika lielāko daļu apdraudēto koku sugu joprojām var glābt.

Jau šobrīd vairāk nekā pusē Amazones baseina platības ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas palīdz sugu daudzveidību pasargāt. Turklāt aizsargātajās teritorijās atrodas salīdzinoši lielas daudzu apdraudēto koku sugu populācijas.
„Pēdējo desmitgažu laikā Amazones valstis ir spērušas lielu soli dabas aizsardzības teritoriju paplašināšanā un pamatiedzīvotāju zemes tiesību stiprināšanā. Mūsu pētījums parāda, ka šai rīcībai ir liela nozīme sugu daudzveidības saglabāšanā,” centienus aizsargāt Amazones baseinu atzinīgi novērtējis Pitmans.

Tomēr, lai aizsargājamās teritorijas varētu veiksmīgi pildīt savu lomu, ir svarīgi apturēt turpmāku sateces baseina degradāciju, ko var radīt visdažādākie iemesli, sākot ar dambju būvniecību, derīgo izrakteņu ieguvi vai pamatiedzīvotāju zemju konfiscēšanu. Sugu glābšanai nepietiek tikai ar formāli noteiktiem dabas aizsardzības likumiem. Nepieciešams intensīvi cīnīties par to, lai noteiktumi tiktu ievēroti arī realitātē, jo, kā zināms, ievērojama mežu daļa tropos tiek izcirsta nelegāli.

Augšējais attēls: flickr.com

Avoti:

eurekalert.org
environment.nationalgeographic.com

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.