Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Pētījums: pamatskolās nepieciešami vairāk skolotāji - vīrieši

20. gadsimta otrajā pusē dažādu apstākļu sakritībā, galvenokārt mazā atalgojuma dēļ, skolotāja profesija kļuva arvien mazāk populāra vīriešu vidū. Īpaši tas sakāms par pamatskolām, kurās mūsdienās nereti vispār nav neviena vīrieša. Piemēram, Kanādā aptuveni 80% pamatskolas skolotāju ir sievietes. Turklāt šī tendence ir līdzīga visā pasaulē - gan rietumvalstīs, gan bijušā komunistiskā bloka zemēs. Latvijā šī proporcija ir aptuveni tāda pati vai, iespējams, vēl sliktāka, nekā Kanādā.

Arvien vairāk valstīs izglītības speciālisti, psihologi un citi pētnieki šo stāvokli, kad audzināšanu gan ģimenē, gan izglītības iestādēs pārsvarā veic viena dzimumu - sieviešu - pārstāvji, atzīmē kā bērnu attīstībai kaitējošu. Pie šāda secinājuma nonākuši arī, jauna, izdevumā "Gender and Education" publicēta pētījuma autori. Turklāt viņi noskaidrojuši, ka skolotāji vīrieši kā lomu modeļi attiecību veidošanai ar līdzcilvēkiem dod būtisku labumu ne tikai zēnu, bet arī meiteņu audzināšanā.

Kevina MakGreita un Marka Sinklēra veiktajā pētījumā tika aptaujāti 184 skolnieki un 97 vecāki no dažādām, sociāli un etniski atšķirīgām austrāliešu sabiedrības grupām. Noskaidrojās, ka zēni deva priekšroku skolotājam vīrietim, jo viņiem ir līdzīga dzīves uztvere, pieredze, intereses un domāšanas veids. Vīrietis skolotājs spēj labāk saprast viņu spēles un ar viņu ir vieglāk kontaktēties.

Savukārt meitenēm skolotājs vīrietis deva iespēju iemācīties, kā sadarboties un veidot attiecības ar vīrieti ārpus ģimenes. Šī izpratne meitenēm vēlāk palīdz veiksmīgāk ieiet plašākajā pieaugušajo dzīvē universitātē, darbā un personīgajās dzīvēs.

Pētījuma autori secina, ka skolotāji vīrieši, lai arī nav pierādījumu, ka to darbs, salīdzinot ar skolotajām sievietēm, veicinātu klases akadēmiskos sasniegumus, pavisam noteikti spēlē nozīmīgu lomu meiteņu un zēnu sociālaja attīstībā.

Attēls: blogspot.com.

Avots:

Kevin McGrath, Mark Sinclair. More male primary-school teachers? Social benefits for boysand girls. Gender and Education, 2013; 25 (5): 531 DOI: 10.1080/09540253.2013.796342

Etiķetes:{tortags,903,1}

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.