Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Notiks starptautiska konference par zinātnieka ētiku

Šī gada 20. un 21.septembrī Latvijas universitātē notiks starptautiska zinātniska konference „Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa," kur pulcēsies dažādu nozaru pētnieki, lai diskutētu par mūsdienu zinātnieka ētikas problēmjautājumiem un aktualitātēm.

Konferences darbs notiks vairākās tematiskās daļās: „Filosofija, ētika, zinātne", ko vadīs profesores Rihards Kūlis; „Zinātnieks, bioētikas, medicīniskās ētikas, ekoētikas jautājumus risinot", ko vadīs asociētais profesors Jānis Broks; „Zinātnieka ētika: riski un atbildība", ko vadīs profesors Igors Šuvajevs; „Vēsture un ētika", ko vadīs Dr.hist. Andris Šnē; „Zinātnieka ētika: filosofu skatījums", ko vadīs Dr. phil. Raivis Bičevskis; „Bioētikas spožums un posts: Latvijas skatījums", ko vadīs profesore Māra Rubene.
 
Konferencē uzstāsies pētnieki no Lietuvas, Vācijas, Dānijas, Japānas, Austrālijas, kā arī Latvijas filozofi, vēsturnieki un Latvijas universitātes filosofijas studiju programmas doktoranti.
 
Savukārt ceturtdien, 20. septembrī, plkst. 17.00 sadarbībā ar Baltijas–Vācijas augstskolu biroju Latvijas universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes 4. auditorijā, Mārstaļu ielā 28/30 notiks tematiskais vakars „Zinātne un ētika." Tur uzstāsies profesors Otfrīds Hefe, profesors Hanss Pozers un profesors Jenss Reihs, lai runātu par mūsdienu filosofijas un zinātnieka ētikas aktualitātēm. Lekcijas būs vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.
 
Konferenci rīko Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte.
 
Plašāka informācija par konferenci: http://sc-ethics2012.fsi.lu.lv.
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs
Papildu informācija:
Liena Vijupe, konferences koordinatore
Mob. tālr.: (+371) 28370723