Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Skolotāju konferencē atklāta akcija skolām „Nāc un dari kopā ar mums!”

Trešdien, 29.augustā aizvadīta Latvijas universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra organizētā konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši". Konferencē Latvijas universitātē pulcējās ap 600 ķīmijas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas un matemātikas skolotāju, izglītības ekspertu un uzņēmēju, lai dalītos efektīvās un radošās idejās, kā panākt, lai skolēnu mācīšanās uzlabotos un būtu atbilstoša šodienas dzīves prasībām katrā klasē katrā Latvijas skolā.

Konferenci, paužot atbalstu skolotājiem, atklāja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis: „Es esmu šeit vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, es uzskatu jūs par sabiedrotajiem pārmaiņām un ir trīs vērtības, ko es redzu, tajā, ko jūs darāt. Viena lieta ir zinātne kā aizraujošs piedzīvojums, ceļojums. Jūs tuvināt zinātni jauniešiem – tas ir svētīgi. Otra lieta - jūs palīdzat bērniem tikt galā ar savām nākotnes izvēlēm. Un trešais, jūs izmantojat digitālās tehnoloģijas. Ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu bērni un jaunieši nākotnē māk, lieto, programmē, zina, ir labāki, nekā citur ar šīm tehnoloģijām. Es gribu, lai jums labāk veicas, es darīšu, atcelšu ierobežojumus, kur varēšu, palīdzēšu dabūt naudu, atbalstu vai redzamību."
 
Normunds Bergs, AS „SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs, LetERA valdes loceklis uzrunā apliecināja uzņēmēju interesi līdzdarboties dabaszinātņu un matemātikas izglītības attīstībā, Latvijas uzņēmēju un uzņēmumu asociāciju vārdā piešķirot finansējumu akcijai skolām „Nāc un dari kopā ar mums!" LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra īstenotās akcijas mērķi ir veicināt pastāvīgu skolotāju mācīšanos, celt interesi par dabaszinātnēm skolēnu vidū un popularizētu veiksmīgāko pieredzi, lai sekmētu izcilību Latvijas skolās. Izcilākie skolotāji un skolu komandas tiks izvirzītas „Ekselences balvai 2012."
 
Skolotāji, izglītības eksperti un uzņēmēji konferences forumos kopīgi diskutēja par to, ko katrs var darīt, lai dzīvē īstenotu Nacionālajā attīstības plāna 2020 projektā izvirzītās prioritātes izglītībā. Tika meklēti risinājumi tam, kā panākt, lai skolēnu rezultāti starptautiskajā pētījumā dabaszinātnēs un matemātikā uzlabojas, kā izveidot programmu talantu atrašanā un attīstīšanā no skolas līdz darba tirgum, kā samazināt plaisu starp skolēnu un skolotāju prasmēm informācijas tehnoloģiju lietošanā.
 
Interaktīvajā izstādē jaunās idejās, risinājumos un praktiskos piemēros radošam un efektīvam mācību darbam dalījās LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Bioloģijas, Matemātikas, Fizikas skolotāju asociācijas, apgāds „Zvaigzne ABC", SIA "Baltijas Biroju Tehnoloģijas", Latvijas Dabas muzejs, programma „Iespējamā misija", www.macibuvideo.lv, izdevniecība „Lielvārds", SIA „Lielvārds IT", SIA „Microsoft Latvia", Bērnu Zinātnes centrs „Z(in)oo", Bērnu zinātnes centrs „Tehnoannas pagrabi", „Ventspils Jaunrades nams", SIA „Enola", SIA „Hansatrade", Valsts izglītības attīstības aģentūra, „eTwinning", Nacionālais Botāniskais dārzs, LU Botāniskais dārzs, SIA „Nordic Training International", projekts „O-smart games", AS "Latvenergo" fizikas projekts FIZMIX.LV, SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta", Inovatīvās pieredzes skolas un radoši dabaszinātņu un matemātikas skolotāji.
 
Konferenci organizēja Latvijas universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Bioloģijas, Matemātikas un Fizikas skolotāju asociācijām un Latvijas universitātes dabaszinātņu fakultātēm.
 
Informāciju sagatavoja:
 
Latvijas universitātes Preses centrs