Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Pētījums: akupunktūra mazina nelielas muguras sāpes

Sietlas (ASV) medicīnas organizācijas Group Health Center for Health Studies (CHS) veiktā pētījumā pierādīts, ka akupunktūra ir efektīvs terapijas līdzeklis hronisku, zemas intensitātes muguras sāpju pacientu ārstēšanā. Tā mazina simptomus un ļauj pilnvērtīgāk veikt ikdienas aktivitātes. Šī, līdz šim ASV plašākā šāda veida pētījuma rezultāti publicēti izdevuma Archives of Internal Medicine 11. maija numurā.

Tomēr pētījums nevien pierādīja akupunktūras ietekmi, bet arī uzdeva jautājumus par to, kā senā ārstniecības tehnika praktiski iedarbojas.

Par SPINE (Stimulating Points to Investigate Needling Efficacy) nosauktā klīniskā pētījumā bija iesaistīti 638 pieauguši pacienti no divām bezpeļņas medicīnas iestādēm: Group Health Cooperative Sietlā un Northern California Kaiser Permanente Ouklendā. Visi pacienti savas muguras sāpes 10 baļļu skalā bija novērtējuši ar atzīmi ne zemāku par "3". Neviens no dalībniekiem akupunktūras procedūras iepriekš nebija veiktas. Nejaušas izlases kārtībā pacienti tika iedalīti četrās grupās:
1) grupas dalībnieki saņēma individualizētu akupunktūras kursu, saskaņā ar speciālista diagnozi un priekšrakstiem.
2) grupas dalībnieki saņēma standartizētu, nelielu muguras sāpju ārstēšanai paredzētu akupunktūras kursu.
3) grupas dalībnieki saņēma standartizētā kursa simulāciju, kad adatu vietā procedūrās izmantoja zobu bakstāmos irbulīšus, kurus, ādā neievadot, tikai uzspieda attiecīgajos ķermeņa punktos.
4) kontrolgrupas dalībnieki nesaņēma nekāda veida akupunktūras seansus, tikai parasto nelielām muguras sāpēm raksturīgo medicīnisko aprūpi, kuru paralēli saņēma arī visi akupunktūru izmantojošie pacienti.

Akupunktūras grupu pacientiem adatu terapijas seansi turpinājās septiņu nedēļu garumā. Pēc tam, astoņās nedēļās, sešos mēnešos un pēc viena gada pētnieki noteica ar viņu muguras sāpēm saistīto disfunkciju un simptomu līmeni. Izrādījās, ka visu trīs akupunktūras veidu saņēmušo pacientu funkcionālais stāvoklis, salīdzinot ar kontrolgrupu, bija ievērojami uzlabojies. Simptomi savukārt bija mazinājušies tikai nedaudz. Akupunktūras pozitīvā iedarbība uz funkcionālo stāvokli saglabājās arī pēc viena gada, taču ar tendenci ar laiku samazināties.

Atzīmējams, ka netika novērota būtiska atšķirība starp pirmo divu veidu "īstās" akupunktūras un simulācijas kursu saņēmušajiem pacientiem. Zinātnieki pagaidām nevar tam rast pamatotu izskaidrojumu, norādot, ka vienlīdz ticama ir gan fizioloģiska iedarbība, kuras efektivitātei nav nepieciešama adatu ieduršana, gan psiholoģisks placebo efekts. Šī pati parādība - akupunktūras un akupunktūras simulācijas līdzīgie rezultāti - novērota arī nesen Eiropā veiktā pētījumā. Vienīgi, atšķirībā no amerikāņu zinātniekiem, Eiropas mediķi secināja, ka akupunktūras analgētiskais, sāpes remdējošais efekts ir nenozīmīgs.

Interesanti, cik liela ietekme uz pētījuma rezultātiem ir faktam, ka to finansēja ASV Nacionālā Veselības Institūta (NVI) Komplementārās un alternatīvās medicīnas centrs? Ņemot vērā, ka NVI ir ASV budžeta iestāde un viens no vadošajiem pasaules medicīnas pētniecības centriem, gribētos domāt, ka pētījums veikts objektīvi, vadoties no godīgas zinātnes principiem.

Avots:

archinte.ama-assn.org

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.