Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Nāk klajā primātu kārtas sugu nosaukumu saraksts latviešu valodā

primatiKaut gan Latvijā primāti nedzīvo un šie dzīvnieki mums atgādina tālas, eksotiskas zemes, tomēr vairāku nozaru speciālisti savā darbā pastāvīgi saskaras ar tēmām, kas saistītas ar Latvijas dabai neraksturīgiem dzīvniekiem un augiem. Daudziem no tiem nav nosaukumu latviešu valodā. Lasot tulkotu literatūru un dzirdot zinātniski nepareizus primātu nosaukumus filmās par dabu, bet jo sevišķi izkropļotā veidā – presē, rodas vēlēšanās veidot latviešu valodai atbilstošu un vārdu nozīmē korektu nosaukumu sistēmu. Pareizie nosaukumi latviešu valodā līdz ar žurnālistiem būs noderīgi arī vairāku citu nozaru speciālistiem, tai skaitā – muitniekiem.

Primātu sugu nosaukumu latviskošana tika uzsākta 2007.gada septembrī, bet izveidotais saraksts 2008. gada decembrī nodots LZA Terminoloģijas komisijai.

Saraksts pieņemts LZA TK sēdē 2009. gada 9. jūnijā (lēmums Nr. 83, protokols Nr. 4/1094), apstiprināts 2009. g. 21. decembrī, kā oficiāls dokuments nopublicēts 2010. g. 15. janvāra „Latvijas Vēstnesī" un ieteikts publicēšanai ar visām piezīmēm. Līdz ar to oficiāli tikai šie primātu nosaukumi uzskatāmi par pareizajiem.

Pilns nosaukumu saraksts tabulas veidā ar piezīmēm un skaidrojumiem ir pieejams Latvijas Dabas muzeja un portāla Atklajumi.lv mājaslapā kā pastāvīga informācija, kā arī Latvijas Dabas muzeja jubilejas izdevumā „Daba un muzejs" Nr. 9. R. 2010.

Diemžēl, par šī darba esamību pagaidām informēta tikai neliela daļa tā mērķauditorijas un laiku pa laikam turpina parādīties neveikli nespeciālistu mēģinājumi tulkot primātu nosaukumus no citām valodām.

Sarakstā ir iztulkoti un pielāgoti 530 nosaukumi, ieskaitot kārtas nosaukumu Primāti, kā arī visu pārējo taksonu – sekciju, dzimtu, apakšdzimtu, ģinšu un 290 sugu nosaukumi (sugu un pasugu kopējais skaits – 432), kas apkopoti kopējā tabulā 4 valodās, ar atsevišķu grupu un sugu īsiem aprakstiem un raksturojumiem.

Darba autore ir Aili Marnica, LDM vecākā antropoloģe. Sarakstu izvērtēja darba grupa ar pieaicinātiem speciālistiem:

Rūta Sukovska, LDM zooloģijas nodaļas vadītāja, Gints Tenbergs, apgāda "Zvaigzne ABC" Dabaszinātņu redakcijas redaktors, Guna Vītola, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas vadītāja, Tatjana Zorenko, Dr. hab. biol., LU Bioloģijas fakultātes profesore, Digna Pilāte, Dr. biol., LDM zooloģijas nodaļas speciāliste. Ar konsultācijām palīdzēja Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza zinātniskā darba koordinatore Elīna Gulbe. Pēc LZA terminoloģijas komisijas uzdevuma personālvārdu un ģeogrāfisko nosaukumu pārbaudi veica profesors Ojārs Bušs.

Jebkurā bioloģijas zinātnes nozarē pastāv vairāki klasifikācijas varianti. Tas pilnā mērā attiecas arī uz primātiem. Saraksta veidotāji par pamatu izvēlējās primātu kārtas sistemātiku The Natural World of Wild Primates, kas apstiprināta Starptautiskajā Dabas aizsardzības savienībā IUCN (International Union for Conservation of Nature) (ar taksonu nosaukumiem latīņu un angļu valodā).

Nosaukumu saraksts dots tabulas veidā, tabulā iekļaujot arī latīniskos primātu kārtas Primates dzimtu, ģinšu un sugu nosaukumus, kā arī ekvivalentus krievu un angļu valodā.

Pirmkārt ņemti vērā latīniskie nosaukumi un tas, kā tie sasaucas ar nosaukumiem citās valodās. Ja latīniskajā nosaukumā minētas ārējās pazīmes, ir mēģināts tās saglabāt arī latviskajā nosaukumā. Dažos gadījumos nosaukumi vairākās valodās doti pēc dažādiem principiem, tad, izpētot gan izplatības areālu, gan ārējā izskata aprakstu, izvēlēts saprotamākais nosaukums.

Vairāki dzimtu, ģinšu un sugu nosaukumi saglabāti tā, kā tie lietoti vietējās valodās, ar nelokāmo galotni (sarakstā tiem pievienota zvaigznīte). Visi taksoni, izņemot sugas, tabulā rakstīti ar lielo sākumburtu, jo šajā gadījumā tie ir atsevišķu nodaļu virsraksti, bet tekstā tie rakstāmi ar mazo sākumburtu.

Tabulā ir atsevišķa aile "Piezīmes", kurā ierakstīti paskaidrojumi. Visām sugām tas nebija vajadzīgs, piem., ja nosaukumā ir vārds "rudastes" vai "baltpieres", tas neprasa paskaidrojumu, bet, ja nosaukums ir Kahuzi mērkaķis, tad, iespējams, vajadzīgs paskaidrojums, ka Kahuzi ir Nacionālais parks Kongo.

Iepriekš apstiprināto primātu sugu sarakstu nākas papildināt, jo 2010. gadā ir atklātas jaunas sugas.

2010. gada augustā Kolumbijas Nacionālās universitātes speciālisti publicējuši rakstu par jaunas titi sugas Callicebus caquetensis atklāšanu Dienvidamerikā Amazonē, uz Kolumbijas, Peru un Ekvadoras robežas. Tas pierāda, ka mūsdienās vēl eksistē neatklātas lielo zīdītāju sugas. Agrāk šie primāti bija zināmi tikai pēc vietējo iedzīvotāju stāstiem, tagad arī zinātniekiem radās iespēja tos izpētīt. Suga ir ļoti reta – populācijā ir tikai apmēram 250 īpatņu. Sugu apdraud mežu izciršana.

Savukārt 2010. gada 21. septembrī zinātnieki no Vācijas Primātu centra (German Primate Center) paziņoja par jaunas primātu sugas Nomascus annamensis atklāšanu uz Vjetnamas, Laosas un Mjamnas (Birmas) robežas Anamas kalnos (angļu valodā šie kalni saucas the Annamite Range vai the Annamese Mountains). Jaunā suga pieder gibonu dzimtai.

Nosaukums angļu valodā – the northern buffed-cheeked gibbon. Latviski tas būtu "ziemeļu dzeltenvaigu cekulgibons". Diemžēl tas skan ļoti līdzīgi iepriekš zināmas sugas – dzeltenvaigu cekulgibona Nomascus gabriellae nosaukumam. Lai abas sugas nejauktu, jaunajai sugai labāk dot nosaukumu, kas atbilst nosaukumam latīņu valodā un norāda uz sugas dzīves vietu – Annamas kalniem.

Kā paskaidroja Primātu centra pārstāvis Kristiāns Ross (Christian Roos), suga ir ļoti reta. Šo gibonu eksistēšana ir apdraudēta, jo tos medī pārtikai un ārstniecisko preparātu gatavošanai. Sugu atklāja pēc šo primātu izdotajām raksturīgajām skaņām, bet vēlāk, veicot ģenētiskās analīzes, apstiprinājās, ka tā tiešām ir jauna suga. Vietējie iedzīvotāji zinājuši par šiem primātiem jau sen, bet tos atrast zinātniekiem izdevās tikai tagad.

Atklājumu virkne noslēdzas ar jaunas strupdegunpērtiķu sugas Rhinopithecus strykeri atklāšanu. 2010. gada oktobrī Amerikas Primatoloģijas žurnālā publicēts raksts, ka zinātnieki no Mjanmas Bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības asociācijas, sadarbībā ar ārvalstu biologiem noskaidrojuši, ka ir atklāta jauna suga. Īpatņu skaits varētu būt ap 260 - 300, kas ir tik maz, ka pēc Pasaules Sarkanās grāmatas (IUNC) kritērijiem suga ir bīstami apdraudēta (CR). Šī suga atklāta, vadoties pēc mednieku stāstiem un dažiem primātu līķiem.

Šo jauno sugu nosaukumi tagad arī jau iesniegti LZA Terminoloģijas komisijā apstiprināšanai. Ar šiem nosaukumiem primātu kārtas sugu sarakstā būs 533 termini, no kuriem sugas un pasugas – 435.

Tie ir ievietoti kopējā tabula, bet īpaši iezīmēti ar indeksu, piemēram, Kaketas titi 10.

Ļoti ceru, ka cilvēki, kam ir vajadzīgi šie nosaukumi, meklēs pareizo avotu, ar to atvieglojot darbu sev un nemulsinot lasītājus ar pašizdomātiem nosaukumiem.

Lejupielādēt Primātu kārtas sugu nosaukumu sarakstu (fails pdf formātā)