Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Izdota Jāņa Karuša monogrāfija "Ģeoradara izmantošana purvu nogulumu pētījumos"

seralini gramataLU Akadēmiskajā apgādā izdota monogrāfija "Ģeoradara izmantošana purvu nogulumu pētījumos", kuras autors ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks ģeoloģijā Jānis Karušs.

Monogrāfija ir veltīta ģeoradara izmantošanas iespēju izzināšanai purvu pētījumos. Pētījuma gaitā iegūti oriģināli rezultāti, kuri saturiskā ziņā papildina zināšanas par radiolokācijas metodes izmantošanas iespējām, gan arī tās sasaisti ar tradicionālām purvu nogulumu pētījumu metodēm. Pētījumā secināts, ka visus purvos iegūtos ģeoradara signāla atstarojumus nevar skaidrot tikai ar šo slāņu mitruma atšķirībām, bet augstā tipa purvos šādu signāla atstarojumu var izraisīt arī kūdras botāniskā sastāva izmaiņas vai kūdras sadalīšanās pakāpes izmaiņas. Tas ļauj ievērojami paplašināt metodes turpmāko pielietojumu kūdras, sapropeļa, arī augsnes un ezeru un dīķu nogulumu īpašību, daudzuma un atsevišķu kvalitātes rādītāju netiešā novērtēšanā. Veiktais pētījums ļauj ieskicēt turpmākos pētniecības virzienus, kurus attīstot būtu iespējams kvantitatīvi prognozēt no kādas slāņu robežas ir iespējama ģeoradara signāla atstarojuma izveidošanās.

Monogrāfija sagatavota un izdota par Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10­4/VPP­5 ResProd 1. projekta GEO līdzekļiem. 

Grāmata mazā eksemplāru skaita dēļ diemžēl nav pārdošanā. 

Interesentiem monogrāfija pieejama bibliotēkās:

· Latvijas Universitātes Zemes un vides zinātņu bibliotēkā;

· Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā - Misiņa bibliotēka;

· Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Autors: Indra Baltmane, LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļa

Avots:

lu.lv

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.