Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Pūļa psiholoģija darbojas jau pirmsskolas vecuma bērnu vidē

Vairums ļaužu, ja nav īsti pārliecināti, kādu lēmumu pieņemt, savā izvēlē parasti seko vairākuma viedoklim. Izrādās, kā noskaidrojuši Hārvardas universitātes psihologi, šādu stratēģiju mēs sākam īstenot jau ļoti agri - sākot ar trešo, ceturto dzīves gadu.

Žurnāla Psychological Science publicētā pētījuma ietvaros tika veikts eksperiments, kura laikā trīs un četrus gadus veci bērni vēroja, kā neliela cilvēku grupa (3-4 personas) nosauc vārdā jaunus priekšmetus. Grupas lielākā daļa izvēlējās kādu noteiktu vārdu, bet vienam cilvēkam bija atvēlēta opozicionāra disidenta loma, - viņš jaunos priekšmetus nosauca savādāk nekā pārējie.

Kad priekšmeti bija nosaukti un bērniem vaicāja, kā viņuprāt tos sauc, tie konsekventi sekoja vairākuma viedoklim. Interesanti, ka eksperimenta turpinājumā, kad istabā palika tikai divi cilvēki - disidents un viens no vairākuma grupas, bērni atkal izvēlējās to nosaukumu, kuru priekšmetam bija devis vairākuma pārstāvis.

Eksperimenta rezultāti ļauj secināt, ka jau trīs, četru gadu vecumā bērni spēj noteikt vairākuma viedokli un tam uzticēties. Turklāt šajā vecumā ir tik labi attīstījusies vizuālā atmiņa, ka bērns var izšķirt, kurš pieder un kurš nepieder vairākuma grupai.

Pētījuma autori Ketlīna H. Korivo, Marija Fuzaro un Pauls L.Hariss uzskata, ka sekošana vairākumam ir vienkārša, taču efektīva sociālo attiecību risināšanas stratēģija, kas bērniem palīdz atrast risinājumu situācijās, kad vienlaikus tiek pausti dažādi viedokļi.

Attēls: Wikipedia Commons.

Brīvpieejas materiāls. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.