Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Cik tonnas kukaiņu zirnekļi apēd viena gada laikā?

Zirnekļi dabā spēlē ļoti nozīmīgu lomu kaitēkļu skaita kontrolē, īpaši mežos un zālājos. Pie šāda secinājuma nonākuši Bāzeles universitātes (Šveice), Lundas universitātes (Zviedrija) un Brandenburgas Tehniskās universitātes (Vācija) zinātnieki. Jaunā pētījumā viņi aplēsuši, ka visi pasaules zirnekļi kopā ik gadu apēd iespaidīgu daudzumu kukaiņu. Zirnekļu medījumu daudzums variē 400–800 milj. tonnu robežās. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā „The Science of Nature”. 

Lai apzinātu, cik tonnas kukaiņu ik gadu iznīcina visi pasaules zirnekļi, pētījuma autoru pirmais uzdevums bija apzināt to, cik zirnekļu ir pasaulē. Lai to izdarītu, viņi apkopoja 65 agrāk veiktu pētījumu datus. Iegūtais rezultāts parādīja, ka mums līdzās uz Zemes kopumā mitinās 25 miljoni tonnu zirnekļu. Visvairāk zirnekļi ir sastopami mežos, zālājos un krūmājos, mazāk – lauksaimniecības zemēs, tuksnešos, pilsētās un tundrā.

Pēc tam, kad bija apzināts aptuvenais planētas zirnekļu daudzums, zinātnieki izmantoja 2 vienkāršus modeļus, lai aprēķinātu to, cik kukaiņus zirnekļi nogalina viena gada laikā. Pirmajā modelī viņi ņēma vērā informāciju par to, cik daudz jāēd lielākajai daļai zirnekļu, lai izdzīvotu, kā arī datus par vidējo zirnekļu biomasu uz kvadrātmetru dažādos biomos. Otrais modelis bija balstīts uz datiem, kas ievākti lauku pētījumos par zirnekļu kukaiņu medībām, kā arī uz datiem par zirnekļu daudzumu uz kvadrātmetru. Abu modeļu ekstrapolācija noveda zinātniekus pie iznākuma 400–800 milj. tonnu gadā.

Lai saprastu, cik daudz ir 400–800 milj. tonnas, piedāvājam dažus piemērus. Visi pasaules cilvēki kopumā gadā apēd 400 milj. tonnas gaļas un zivju. Vaļi gadā patērē 280–500 milj. tonnas barības. Visi pasaules jūras putni gadā apēd aptuveni 70 milj. tonnas zivju un citu jūras produktu.

Pētījumā noskaidrots arī tas, ka visvairāk kukaiņus (95%) zirnekļi nomedī mežos un zālājos.

„Mūsu aplēses parāda nozīmīgo lomu, ko zirnekļi spēlē dabīgās un daļēji dabīgās dzīvotnēs. Daudzi ekonomiski nozīmīgi kaitēkļi un slimību pārnēsātāji vairojas tieši mežos un zālājos,” zirnekļu nozīmīgo lomu dabas līdzsvara uzturēšanā paskaidrojis viens no pētījuma autoriem, Mārtins Nufelers (Martin Nyffeler).

Pētījuma autori piebilduši arī to, ka zirnekļi ir ne tikai nozīmīgi plēsēji, bet arī svarīgs medījums citām sugām. 8000–10,000 citi plēsēji un parazīti pārtiek tieši no zirnekļiem. Zirnekļi ir nozīmīga ēdienkartes sastāvdaļa arī 3000–5000 putnu sugām.

Pētījuma rezultāti uzskatāmi parāda zirnekļu nozīmīgo lomu barības ķēdē un dabas līdzsvara saglabāšanā. Tā autori cer, ka viņu pētījums ļaus jautājumiem par zirnekļu nozīmīgo lomu dabā un to aizsardzību nonākt plašākas sabiedrības daļas redzeslokā.

Avots:

springer.com

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.