Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Jaunatklātu naktstauriņu sugu nosauc Donalda Trampa vārdā

Pāris dienas pirms ASV jaunievēlētā prezidenta Donalda Trampa inaugurācijas ceremonijas, evolucionārie biologi pārsteiguši pasauli, nosaucot viņa vārdā jaunatklātu naktstauriņu sugu. Publikācija par jauno naktstauriņu sugu atrodama žurnālā “ZooKeys”.

Sugas atklājējs evolucionārās bioloģijas doktors Vazriks Nacari (Vazrick Nazari) šādu soli pēc paša teiktā spēris nevis tāpēc, lai paustu savu politisko pārliecību, bet gan lai pievērstu uzmanību jaunatklātajai kožu sugai un nepieciešamībai aizsargāt trauslās dzīvotnes, kurās tās mitinās.

Jauno sugu biologs atklājis, caurskatot Kalifornijas universitātes (ASV) Boharta Entomoloģijas muzeja uzkrātos, taču pietiekami neizpētītos materiālus. Starp tiem viņš atradis pāris indivīdus, kuru pazīmes neatbilda nevienai iepriekšzināmai naktstauriņu sugai. Pēc pamatīgas eksemplāru izpētes, apstiprinājās biologa aizdomas par to, ka viņam ir izdevies atrast zinātnes pasaulei vēl nezināmu sugu.

Sīkais naktstauriņš piederīgs Gelechiidae jeb gartaustkožu dzimtai. Sugas atklājējs par oficiālo sugas latīnisko nosaukumu izraudzījies Neopalpa donaldtrumpi.

N. donaldtrumpi sugas pārstāvji viegli atšķirami no citām sugām pēc balti-dzeltenā galvas krāsojuma, kas raksturīgs pieaugušiem indivīdiem. Tieši kukaiņu galvas krāsojuma līdzība ar topošā ASV prezidenta frizūru bija iemesls, kura dēļ Nacari radās ideja par sugas nodēvēšanu Donalda Trampa vārdā.

N. donaldtrumpi mitinās ASV Kalifornijas štatā un Lejaskalifornijas štatā Meksikas ziemeļrietumos. Abas šīs teritorijas ir ar izteikti augstiem urbanizācijas rādītājiem, kas rada lielus draudus tur mītošajām augu un dzīvnieku sugām.

“Sīciņās kožu sugas atklāšana blīvi apdzīvotajā un šķietami labi izpētītajā Kalifornijas dienvidu daļā uzskatāmi parāda to, cik nozīmīga ir apdraudēto dzīvotņu saglabāšana – tajās minās vēl daudzas apdraudētas un neaprakstītas sugas. Es ceru, ka man izdosies tam pievērst plašākas sabiedrības uzmanību un radīt lielāku interesi par Ziemeļamerikas mikrofaunu,” savu lēmumu nosaukt jaunatklāto sugu Donalda Trampa vārdā komentējis Nacari.

Mūsu pasaule kļūst aizvien urbanizētāka un tas notiek tempā, kāds nekad iepriekš cilvēces vēsturē nav piedzīvots. Ja 1960.gadā tikai 34% pasaules iedzīvotāju mitinājās pilsētās, 2014.gadā šis rādītājs bija sasniedzis jau 54%. Turklāt urbanizācija neplāno apstāties – pēc WHO datiem paredzams, ka līdz 2020.gadam pilsētnieku skaits ik gadu pieaugs par 1,84%.

Pieaugot urbānās populācijas izmēram globālā mērogā, izplešas eksistējošās pilsētas un veidojas pavisam jaunas pilsētas, radot aizvien lielāku ekoloģisko spiedienu. Šī iemesla dēļ cilvēkiem aizvien vairāk ir jādomā par to, kā nodrošināt sugu pastāvēšanai nepieciešamo dzīvotņu saglabāšanu un par to, kā pilnvērtīgi dabu integrēt pilsētu teritorijās.

Avots:

blog.pensoft.net

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.