Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Zinātne un izglītība

Atbalstīsim jauno ķīmiķi Annu Lielpēteri

anna_lielpetereAnna Lielpētere mācās Rīgas Franču liceja 12.klasē, un vidusskolas laikā ir izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā par tēmu „Jaunu nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīnu sintēze un to ķīmisko un elektroķīmisko īpašību izpēte."

Lasīt tālāk ...