Aicina uz Pasaules Mitrāju dienai veltītu ekspertu semināru

Atzīmējot Pasaules Mitrāju dienu, piektdien, 2016.gada 12.februārī Latvijas Dabas muzeja telpās notiks seminārs vides un dabas ekspertiem, kā arī citiem interesentiem “Mitrāji šodien…”

Pasākuma laikā klātesošiem būs iespējas izzināt Ramsāres konvencijas aktualitāti mūsdienās, mitrāju nozīmi bioloģiskajā daudzveidībā, mitrāju saistību ar ekosistēmu pakalpojumiem. Tāpat varēs diskutēt par ūdeņu aizsardzības paņēmieniem un to pielietojumu Latvijā, kā arī citām tēmām.

Klātesošiem būs iespēja uzzināt par aktivitātēm dažādos ar mitrāju apsaimniekošanu un izpēti saistītos projektos, ko īsteno gan Dabas aizsardzības pārvalde, gan Latvijas Universitāte u.c.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties iepriekš, rakstot elektroniskā pasta vēstuli adresētu info(at)daba.gov.lv līdz 2016.gada 10.februārim.

Semināru organizē Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Dabas muzejs.

Papildus informācija:

Pasaules Mitrāju dienas tradīcija ir iedibināta jau kopš 1997.gada 2.februāra, atzīmējot Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadskārtu, aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību un pievēršot sabiedrības uzmanību kādam no aspektiem, kas veido mitrāju īpašo nozīmību Pasaules ekosistēmu vidū.
Ramsāres konvencija jeb Mitrāju konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai konkrētai ekosistēmai. Tās mērķis ir nodrošināt visa veida mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu. Pasaulē šai konvencijai pievienojušās 168 valstis, un Starptautiskā mitrāju diena šogad tika atzīmēta, izceļot nu jau vairāk nekā divus tūkstošus Ramsāres konvencijā iekļauto teritoriju.
Latvijā Ramsāres konvencijā ir iekļautas sešas mitrāju teritorijas – Lubāna mitrāju komplekss, Teiču un Pelēčāres purvi, Kaņiera ezers, Engures ezers, Papes mitrāju komplekss un pārrobežu Ramsāres teritorija „Ziemeļu purvi”. Šo mitrāju iekļaušana Ramsāres teritoriju tīklā ir gan pievērsusi pastiprinātu pasaules uzmanību Latvijas dabas vērtībām, gan likusi uzņemties atbilstošu atbildību par šo mitrāju aizsardzību.

Semināra programma ŠEIT

Attēls: Ķemeru lielais tīrelis. dziedava.lv