Atklājumi.lv

e-žurnāls par zinātni, cilvēku un rītdienas tehnoloģijām

Klimata pārmaiņas ietekmē to, kā putni aprūpē savus mazuļus

Klimata pārmaiņas tiešā vai netiešā veidā ietekmē visus dzīvniekus. Gadalaiku pārbīde un ekstremālo gaisa temperatūru pieaugums ietekmē dzīvniekus no fizioloģijas līdz pat populāciju izplatības līmenim. Tomēr zinātniekiem joprojām ir maz skaidrības par to, kā pārmaiņas klimatiskajos apstākļos ietekmē dzīvnieku uzvedību.

Jaunā pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā „Global Ecology and Biogeography”, internacionāla zinātnieku komanda izpētījusi klimata pārmaiņu ietekmi uz tārtiņu apakšdzimtas putniem. Tārtiņi sastopami 6 no 7 kontinentiem (visos kontinentos, izņemot Antarktīdu). Arī Latvijā ir sastopamas 8 tārtiņu apakšdzimtas sugas, no kurām lielākā daļa sugu mitinās smilšainu ūdenstilpņu krastu tuvumā.

Lai izdzīvotu, vairumam putnu sugu mazuļu ir nepieciešama vecāku aprūpe. Daļai putnu sugu mazuļus aprūpē viens no vecākiem, bet daļai rūpes par mazuli uzņemas gan tēviņš, gan mātīte. Sugām, kur mazuļu aprūpi uzņemas abi vecāki, ļoti liela nozīme ir labi koordinētai vecāku sadarbībai, īpaši gadījumos, ja tiek piedzīvoti mazuļu attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Kā vecāku sadarbību ietekmē tas, ka ar ekstremāliem apstākļiem jāsaskaras aizvien biežāk? Atbildi uz šo jautājumu zinātnieki jaunajā pētījumā meklēja, pētot tārtiņu apakšdzimtas putnus.
Liela daļa tārtiņu sugu ligzdo uz zemes vietās, kur nav izteikta augāja (piemēram, jūras piekrastē), lai vieglāk pamanītu tuvojošos plēsējus. Tomēr šai ligzdošanas stratēģijai ir arī savas ēnas puses – augāja trūkuma dēļ tārtiņu ligzdas ir pakļautas ilgstošai, tiešai saules iedarbībai.

Šī iemesla dēļ augošās maksimālās gaisa temperatūras dienas laikā tārtiņiem var būt milzīgs pārbaudījums. Jau šobrīd dienas vidū gaisa temperatūra vietās, kur tārtiņi ligzdo, mēdz sasniegt līmeni, ko pieaugušam indivīdam izturēt ir grūti.

Lai noskaidrotu, kā un vai augošās gaisa temperatūras ietekmē tārtiņu paradumus perēšanas laikā, zinātnieki pētīja 12 dažādu tārtiņu sugu uzvedību 36 dažādās populācijās.

Hipotēze, ko pētījuma autori vēlējās pārbaudīt – vai klimata pārmaiņu rezultātā ir izmainījies aprūpes maiņu garums.

Putnu sugām ar divu vecāku aprūpi ir raksturīgi tas, ka viens no vecākiem (lielākoties – mātīte) olas perē dienas laikā, bet otrs (lielākoties – tēviņš) – nakts laikā. Šādā veidā olai nepieciešamā gaisa temperatūra tiek nodrošināta visas 24 diennakts stundas.

Ekstremālo gaisa temperatūru dēļ šāds lomu sadalījums var kļūt bīstams, jo mātīte dienas karstumu var ilgstoši neizturēt un olas pamest vai iet bojā.

Analizējot putnu uzvedību visās izvēlētajās tārtiņu populācijās, zinātnieki nonāca pie secinājuma, pieaugot gaisa temperatūrai un temperatūru maksimumam, tēviņu iesaiste olu inkubācijā dienas laikā patiešām pieaug. Tēviņš un mātīte olu perēšanas „maiņas” veic ievērojami biežāk, tā saīsinot laiku, kas jāpavada tiešā saules iedarbībā.

„Novērotais vecāku sadarbības elastīgums atvieglo populācijas pielāgošanos klimata pārmaiņām,” paskaidrojis viens no pētījuma autoriem, Huans A. Amats (Juan A. Amat). Pielāgojot uzvedību attiecīgajiem apstākļiem, palielinās iespēja, ka mazuļi tiks izperēti veiksmīgi un populācija saglabāsies. Amats uzskata, ka iemesls pieaugošajai tēviņu iesaistei olu perēšanā ir saistīts ar nepieciešamību labāk pasargāt embrijus no ekstrēmajām temperatūrām.

Raugoties plašākā mērogā, jaunā pētījuma rezultāti parāda to, ka pārmaiņas klimatā atstāj būtisku ietekmi uz dzīvniekiem ne tikai ilgtermiņā, bet arī īstermiņā, šai gadījumā – spēcīgi ietekmējot vecāku sadarbības paradumus. Spēja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem jau šobrīd var būt vitāli svarīga populācijas izdzīvošanai un paredzams, ka nākotnē adaptācijas spējas loma tikai augs.

Avots:

sciencedaily.com

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.